BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rachunkowość a deregulacja zawodu księgowego
Accounting Versus Deregulation of a Book Keeper Occupation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 69, s. 17-23, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Księgowy, Certyfikacja
Accounting, Accountant, Certification
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako zawodu księgowego. Metodologia badania - w opracowaniu zastosowano metody badawcze, metody dedukcji i indukcji oraz analizę literatury przedmiotu. Wynik - analizując literaturę przedmiotu wskazano historię rachunkowości oraz problemy deregulacji rachunkowości. Oryginalność/wartość - w artykule zaprezentowano rolę rachunkowości w działalności jednostek gospodarczych. Wskazano wielowiekową historię rachunkowości oraz koncepcje zmian zawodu księgowego, nawiązując do certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is present accounting as a book-keeper's occupation. Design/Methodology/approach - research methods, inductive and deductive reasoning, literature analysis. Findings - having analysed the literature, the author described the history of accounting and the issues of accounting deregulation. Originality/value - the paper presents the role of accounting in a business activity. It points to the very long history of accounting as well as the concept of changes of the book keeper occupation, in accordance with the certificate allowing to keep operate a book keeping service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. (2012), Dzika deregulacja zawodu księgowego, "Rzeczpospolita" 8 czerwca.
 2. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 3. Cebrowska T. (2013), Certyfikacja zawodu księgowego - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, "Rachunkowość" nr 2.
 4. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Warszawa.
 5. Jurczyga M. (2012), Księgowi nie muszą się bać otwarcia, "Rzeczpospolita" 21 czerwca.
 6. Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa "Enronu"?, "Rachunkowość" nr 4.
 7. Moczydłowska W. (2012), Szefowie namawiają do nadużyć finansowych, "Rzeczpospolita" 14 listopada.
 8. Peche T. (1988), Wiadomości wstępne, w: Teoretyczne podstawy rachunkowości, Warszawa.
 9. Pogodzińska-Mizdrak E. (2005), Summa de Aritmetica Luca Pacioli i jej walory, "Rachunkowość" nr 1.
 10. Rochowicz P. (2012), Księgować każdy może, "Rzeczpospolita" 2 października.
 11. Skrzywan S. (1971), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 12. Surdykowska S.T. (2000), Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, w: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice.
 13. Wojciechowski E. (1964), Zarys rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU nr 62, poz. 508.
 15. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 16. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU nr 63, poz. 393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu