BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Efficiency of Public Sector Enterprises in Conditions of Crisis
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 1, s. 93-101, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Financial Aspects of Management
Słowa kluczowe
Sektor prywatny, Sektor państwowy, Prywatyzacja, Efektywność
Private sector, State sector, Privatisation, Effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
The systemic transformation in Poland, aimed, among others, at activating market mechanisms, has resulted in a change in the ownership structure and privatization that has accompanied it. Privatization processes are commonly considered to be principally motivated by an increase in efficiency of the economy based on the assumption that efficiency of private enterprises is higher than that of public sector ones. The main aim of the article is to verify the above hypothesis. An analysis of efficiency of public and private sector enterprises, taking into account their organizational and legal forms, made on the basis of Central Statistical Office information, confirmed the above hypothesis. Private enterprises use their assets better and take advantage of the financial leverage mechanism to a larger extent. It should be emphasized, however, that private enterprises are more adversely affected by economic fluctuations caused by the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barburski J. (2010), Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów [Econometric measurement of financial institutions' economic efficiency. Stochastic cost frontier model], "Bank i Kredyt", 41.
 2. Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych 2000, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 [Financial results of economic entities 2000, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011], Central Statistical Office, Warsaw.
 3. Chudykowska M. (2012), System pomiaru dokonań organizacji - przedmiot i narzędzie poprawy efektywności [The organization performance measurement system as an object and tool of efficiency improvement] [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem [Efficiency - deliberations on the essence and measurement, (Eds.) T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 261, Wrocław.
 4. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej [Financial analysis techniques], PWE, Warsaw.
 5. Mały Rocznik Statystyczny 2012 [Concise statistical yearbook 2012] (2013), Central Statistical Office, Warsaw.
 6. Penc J. (1997), Leksykon biznesu [Business lexicon], Akademia Wydawnicza Placet, Warsaw.
 7. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005 [Statistical yearbook of industry 2005] (2006), Central Statistical Office, Warsaw.
 8. Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [Methods of measurement and evaluation of the financial situation of an enterprise], Dom Organizatora, Toruń 2002.
 9. Sierpińska M. Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych [Enterprise assessment according to world standards], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 10. Wypych M. (2007), Przekształcenia własnościowe a efektywność - analiza strukturalna na przykładzie przemysłu przetwórczego [Ownership transformations and efficiency - structural analysis on the example of foodprocessing industry] [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem [Efficiency - deliberations on the essence and measurement], (Eds.) T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1183, Wrocław.
 11. Zygmunt J. (2006), Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa w aspekcie zachodzących w nim procesów inwestycyjnych [Economic efficiency of an enterprise in the aspect of its investment processes], [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka [Corporate finance management - theory and practice], (Eds.) W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 1109, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu