BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrucha Jacek (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
System emerytalny i rentowy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej, 2007, s. 77 - 92, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Systemy emerytalne na świecie, Państwo opiekuńcze, Ubezpieczenia emerytalne
Pension systems in the world, Welfare state, Pension insurance
Abstrakt
W ostatnich stu latach większość państw Europy, zwłaszcza kontynentalnej, stworzyła rozbudowane obowiązkowe systemy emerytalne o charakterze publicznym. Stopniowo zostały one zdominowane przez zasadę umowy międzypokoleniowej i finansowania repartycyjnego. Mimo tej zasadniczej zbieżności poszczególne kraje charakteryzują się zróżnicowanymi szczegółowymi regulacjami, wynikającymi z ewolucji systemów emerytalnych w poszczególnych państwach - zarówno w zakresie konstrukcji systemów PAYG, jak i uzupełniających emerytur . Kryzys repartycyjnych systemów emerytalnych, mający między innymi podłoże demograficzne, wywołał ożywioną dyskusję nad efektywnością poszczególnych rozwiązań, związkami z budżetem państwa, sektorem finansowym, wiekiem emerytalnym itd. Przedmiot zainteresowania niniejszej części jest znacznie węższy. Jest nim analiza systemów emerytalnych z punktu widzenia opiekuńczej roli państwa. Oznacza to, że część istotnych kwestii związanych z obecnymi dyskusjami nad reformami emerytalnymi nie jest tutaj podejmowana, podobnie jak nie są rozważane różnorodne techniczne różnice między poszczególnymi krajowymi rozwiązaniami w tym zakresie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Systemy emerytalne krajów Unii Europejskiej. Red. T. Szumlicz, M. Żukowski. Warszawa 2004.
  2. Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
  3. Holzmann R.: The World Bank Approach to Pension Reform. Social Protection Discussion Paper Series, No. 9807, December 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu