BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielecki Michał (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Negotiation Metaphors Across Cultures
Metafory negocjacji w ujęciu międzykulturowym
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 2 (22), s. 37-49, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Negocjacje, Komunikowanie, Metafory organizacyjne
Culture, Social and cultural condition, Negotiations, Communication, Organisational metaphors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnie lata przyniosły eksplozję zainteresowania międzykulturowymi wymiarami konfliktu. Książki, liczne badania, a także szkolenia i kursy zaproponowały różne perspektywy, pozwalające na analizę roli kultury w transformacji konfliktu. Ponieważ stosowanie metafor określających proces negocjacji jest w dużym stopniu uzależnione od kultury, w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób użycie tych metafor różni się od siebie w odmiennych kulturach.(abstrakt oryginalny)

Recent years have seen an explosion of interest in the cultural dimensions of conflict. Books, numerous studies, and courses have offered perspectives on the nature of culture and its complex relationship to the transformation of conflict. This article focuses on metaphors concerning negotiations across cultures. Certain metaphors are widely used in diverse approaches to negotiation. The article attempts to answer the question of how the usage of metaphors for the process of negotiation differ across cultures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahdrich R.B.: The Strategy of Boilerplate. "Michigan Law Review", Vol. 108, Iss. 5, 2006.
 2. Adair W.L., Brett J.M., Okumura T.: Negotiation Behavior When Cultures Collide: The United States and Japan. "Journal of Applied Psychology", No. 80(3), 2001.
 3. Adler N.J.: International Dimensions of Organizational Behavior. Thomson/South- Western, Cincinnati, OH 2002.
 4. Archer M., Cohen R.: Sidelined on the (Judicial) Bench: Sports Metaphors in Judicial Opinions. "American Business Law Journal", No. 35, 1998.
 5. Bond M.H., Hwang K.K.: The Social Psychology of the Chinese People, [in:] Bond M.H. (ed.): The Psychology of the Chinese People. New York 1986.
 6. Charteris-Black J.: Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004.
 7. Davison S.C., Ward K.: Leading International Teams. McGraw-Hill, London 1999.
 8. Gabrenya W.K., Latané B., Wang Y.: Social Loafing in Cross-Cultural Perspective: Chinese on Taiwan. "Journal of Cross-Cultural Psychology", No. 14(3), 1983.
 9. Gelfand M.J., McCusker C.: Metaphor and the Cultural Construction of Negotiation: A Paradigm for Theory and Research, [in:] Gannon M., Newman K.L. (eds.): Handbook of Cross-Cultural Management. Blackwell, New York 2002.
 10. Haynes J.: Metaphor and Mediation, http://mediate.com/articles/metaphor.cfm, 1999.
 11. Hofstede G.: Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. London 2003.
 12. Hofstede G., McRae R.R.: Personality and Culture, Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture. "Cross-Cultural Research", Vol. 38, No. 1, 2004.
 13. Kim Y.: Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication and Cross- Cultural Adaptation. Sage, London 2001.
 14. Kövecses Z.: Metaphor: A Practical Introduction. Oxford University Press, Oxford 2002.
 15. Lakoff G., Johnson M.: Philosophy In The Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. Basic Books, 1999.
 16. Lewicki R., Saunders D., Minton J., Barry B.: Negotiation. McGraw-Hill Irwin, New York 2006.
 17. Loewenstein J., Thomson L.: The Challenge of Learning. "Negotiation Journal", No. 16(4), 2000.
 18. Standird S., Marshall R.S.: The Transaction Cost Advantage of Guanxi-Based Business Practices. "Journal of World Business", No. 35, 2000.
 19. Sułkowski Ł.: The Problems of Epistemology of Corporate Culture. "Journal of Intercultural Management", 2009.
 20. Tan D., Snell R.S.: The Third Eye: Exploring Guanxi and Relational Morality in the Workplace. "Journal of Business Ethics", No. 41(4), 2002.
 21. Thornburg E.: Metaphors Matter: How Images of Battle, Sports, and Sex Shape the Adversary System. "Wisconsin Women's Law Journal", No. 10, 1995.
 22. Von Neumann J., Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1947.
 23. Walder A.G., Li B., Treiman D.J.: Politics and Life Changes in a State Socialist Regime: Dual Career Paths Into the Urban Chinese Elite, 1949 to 1996. "American Sociological Review", No. 65, 2000.
 24. Wong Y.H., Tam J.H.L.: Mapping relationships in China: Guanxi Dynamic Aapproach. "Journal of Business and Industrial Marketing", No. 15, 2000.
 25. Williams A., Nussbaum J.F.: Intergenerational Communication Across the Life Span. Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersey 2001.
 26. Wilmot W., Hocker J.: Interpersonal Conflict. McGraw-Hill Education, New York 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu