BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bob Constantin (Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania)
Tytuł
Multicriterial Hierarchy Methods Applied in Consumption Demand Analysis. The Case of Romania.
Zastosowanie wielokryterialnych metod analizy popytu konsumpcyjnego. Przykład Rumunii.
Źródło
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 23-34, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Contemporary Economics
Słowa kluczowe
Popyt konsumpcyjny, Analiza popytu, Gospodarstwa domowe
Consumption demand, Demand analysis, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rumunia
Romania
Abstrakt
Podstawowe, cykliczne i okresowe dane dotyczące kształtowania się popytu na produkty i usługi podawane są przez narodowe urzędy statystyczne. Umożliwia to kalkulację licznych wskaźników statystycznych. Artykuł jest oparty na tego typu danych, przedstawionych przez rumuński Narodowy Urząd Statystyczny w raporcie pt. "Przegląd budżetu gospodarstw domowych". Na podstawie tego raportu można ocenić m.in. dochody, wydatki, poziom konsumpcji rumuńskich gospodarstw domowych oraz zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w tym zakresie. W 2005 r. przeciętna wartość miesięcznych wydatków jednej osoby, zarówno na żywność, jak i inne dobra konsumpcyjne, usługi, podatki i inwestycje wynosiła 391,2 RON (115,1 EUR). 23% tej kwoty gospodarstwa domowe przeznaczały na dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby (głównie żywność), 21,6% - na inne dobra konsumpcyjne, a 18,1% na opłacenie różnego typu usług. W statystykach tych występuje zróżnicowanie między regionami kraju. W związku z tym, w artykule zaproponowano metody statystyczne analizy wielokryterialnej uszeregowania wydatków gospodarstw domowych według regionów kraju tak, aby wyniki analiz mogły być ze sobą bardziej porównywalne.(abstrakt oryginalny)

The basic information for computing the quantitative statistical indicators, that characterize the demand of industrial products and services are collected by the national statistics organizations, through a series of statistical surveys (most of them periodical and partial). The source for data we used in the present paper is an statistical investigation organized by the National Institute of Statistics, "Family budgets survey" - that allows to collect information regarding the households composition, income, expenditure, consumption and other aspects of population living standard. In 2005, in Romania, a person spent monthly in average 391,2 RON, meaning about 115,1 Euros) for purchasing the consumed food products and beverage, as well as non-foods products, services, investments and other taxes. 23% of this sum was spent for purchasing the consumed food products and beverages, 21.6% of the total sum was spent for purchasing non-food goods and 18,1% - for payment of different services. There is a discrepancy between the dif-ferent development regions in Romania, regarding total households expenditure composition. For this reason, in the present paper we applied statistical methods for ranking the various development regions in Romania, using the share of households' expenditure on categories of products and services - as ranking criteria.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Croitoru L., Schaffer M., Soft Budget Constraints in Romania: Measurement, Assessment, Policy, The Romanian Centre for Economic Policies, 2002.
  2. Dobrescu E., Economic growth rates, Political Publishing House, Bucharest 1968.
  3. Pack H., Industrial Policy: Growth Elixir or Poison?, World Bank Research, "Observer", vol. 15, 2000 no. 1.
  4. Peneder M., Entrepreneurial Competition and Industrial Location, Edward Elgar, 2001.
  5. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990. Isaic-Maniu Al, Mitrut C., Voineagu V., Statistics for Business Management, Economic Publishing House, Bucharest 2005.
  6. Methodology of Short-term Business Statistics, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, European Communities, EUROSTAT, 2006.
  7. European Commission Country Report 2003, European Commission Delegation in Romania, European Union, Bucharest, 2003, November the 5th. Statistical Yearbook of Romania, National Institute of Statistics, 2005, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9254
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu