BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raganiewicz Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Kwalifikacje a wzrost gospodarczy. Rozwój poglądów
The Skills and Economic Growth. Development of Ideas
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 201, s. 25-38, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu
Słowa kluczowe
Kwalifikacje pracowników, Wzrost gospodarczy, Ekonomia polityczna
Qualifying employees, Economic growth, Political economy
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania dotyczące wpływu kwalifikacji, a zwłaszcza wykształcenia ludności na wzrost gospodarczy.

In the first part of the paper the author discusses the views of various economists upon the importance of professional skills in the process of social production - starting from the mercantilists - up to the present times. Next, mutual realtions existing between the skills and economic growth are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Mun T., Bogactwo Anglii w handlu zagranicznym, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII w., PWN, Kraków 1958, s. 222 i nast.
 2. Górski J., Klimczak M., Rola kwalifikacji i kształcenia w procesach wzrostu gospodarczego w historii ekonomii politycznej, w: Ekonomika kształcenia. Wybrane zagadnienia, red. J. Kluczyński, PWN, Warszawa 1970, s. 0-11.
 3. Petty W., Traktat o podatkach i daninach oraz Anatomia polityczna Irlandii, w: Merkantylizm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII w., PWN, Kraków 1958, s. 563-573 i 608-609.
 4. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t, I, PWH, Warszawa 1954, s. 417-419.
 5. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 101 i 323.
 6. Marks K., Kapitał, t. I, KiW, Warszawa 1970, s. 227.
 7. Mill J. S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t.I, PWN, Warszawa 1965, s. 178.
 8. Marshall A., Zasady ekonomiki, t. I, Warszawa 1925, s. 201.
 9. Marshall A., Zasady ekonomiki, t. II, Warszawa 1928, s. 58.
 10. Klimczak M., Problemy metodologii i zakresu badań ekonomiki kształcenia, PWN, Warszawa 1972, s. 17.
 11. Surowieckl W., Wybór pism, PWN, Warszawa 1957, s. 74-78, 218-220 i 354.
 12. Skarbek F., Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, t. II, PWN, Kraków 1955, s. 65-66.
 13. Suchodolski B., Oświata a gospodarka narodowa, WP, Warszawa 1966.
 14. Ekonomiczno-społeczne aspekty kształcenia, red. J. Kluczyński, KiW, 1968.
 15. Kluczyński J., Kwalifikacje a rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1970.
 16. Podoski K,, Problemy i metody badawcze ekonomiki kształcenia, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971.
 17. Liberska B., Wykształcenie a rozwój gospodarczo-społeczny, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe" Studia z historii myśli społeczno-ekonomicznej", Kraków 1976, nr 25.
 18. Wąsowicz M., Efektywność kształcenia. Próba ustalenia metody szacunku, PWN, Warszawa 1976.
 19. Strumilin S.G., Effiektiwnost' obrazowanija w SSSB, "Ekonomiczeskaja gazieta" 1962, nr 14.
 20. Denison E,F,, The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Supplementary Paper No 13, Committee for Economic Development, New York 1962.
 21. Morecka Z., Górski J., Kwalifikacje pracownicze a wzrost gospodarczy. Niektóre problemy analizy teoretycznej, w: Ekonomiczno-społeczne aspekty kształcenia, red. J. Kluczyński, KiW, 1968, s. 53-54.
 22. A. Okuniewski, Zatrudnienie a realizacja celu gospodarowania w socjalizmie, UAM, seria: Nauki ekonomiczne, nr 4, Poznań 1979, tablica. 8.
 23. Lipiński E., Inwestycje w człowieka, "Przegląd Kulturalny", 1962, nr 36, s. 7.
 24. W. Iskra., Czynnik ludzki w rozwoju gospodarczym krajów socjalistycznych, PWE, Warszawa 1974, s. 191.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu