BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Zmiany strukturalne w przemyśle a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG
The Structural Changes in Industry and the Periodical Decrease of the Economic Growth Rate in the C.M.E.A. Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 201, s. 125-145, tabl.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Przekształcenia strukturalne, Przemysł, Produkcja przemysłowa, Zmiany strukturalne
Economic growth, Structural transformation, Industry, Industrial production, Structural changes
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Kraje RWPG
GCC countries
Abstrakt
Przedstawiono całokształt czynników określających zmiany dynamiki produkcji przemysłowej a poprzez tą również wahania tempa wzrostu gospodarczego, szczególne znaczenie należy przypisać realizowanym koncepcjom polityki uprzemysłowienia, których wewnętrznym przejawem są zmiany strukturalne produkcji przemysłowej.

The author attempts to prove that the changes in the branch structure industrial production in the C.M.E.A. countries have been one of the reasons of the uneven economic growth. The periodical decline of the growth rate of pure production in industry at the background of falling economic dynamics - should be related to the conception of accelerated industrialization implemented on the basis of internal raw material resources. Such policy had to result in excessive development of the sector A, the increase in time of the technological gap, and the periodical intensification of the effects of the consumption barrier, "bottlenecks", and the labour force barrier. The elimination of the tendency to periodical, decline of the economic dynamics requires the assuring of long-term stable technological progress through the reforms of the planning and management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Woźniak M. G., Okresowe obniżania się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 7-8.
 2. Karpiński A., Polityka uprzemysłowienia Polski w latach 1958-1968, PWE, Warszawa 1969, s. 240.
 3. Danielewski J., Kryzys energetyczny a interes krajów RWPG, "Sprawy Międzynarodowe" 1980, nr 9.
 4. Kołganow M., Nacjonalnyj dochod, Moskwa 1959, s. 203.
 5. Król S., Materiałochłonność produkcji przemysłowej, PWE, Warszawa 1973, s. 53-55.
 6. Minc B., Postęp techniczny a udział surowców w kosztach wytwarzania i wartości produkcji przemysłowej, "Studia Ekonomiczne" 1962, nr 27.
 7. Kukuła U., Kukuła K., Próba periodyzacji rozwoju polskiego handlu zagranicznego na podstawie zmian struktury towarowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1978, nr 99.
 8. Karpuś P., Zmiany strukturalne a rozwój gospodarczy, PWN, Warszawa 1978, s. 32.
 9. Beksiak J., Wzrost gospodarczy i niepodzielność inwestycji, PWN, Warszawa 1965.
 10. Nasiłowski M., Rola inwestycji we wzroście gospodarczym w ustroju socjalistycznym, w: Nasiłowski M., Leszczyński K., Boczar K., Teoretyczne podstawy polityki inwestycyjnej CRZZ, Warszawa 1971.
 11. Marciniak S., Propozycje i struktura gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu