BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Zwiększanie się otwartego charakteru gospodarki jako obiektywna globalna prawidłowość we współczesnym świecie
The Increasing Openness of the Economy as an Objective Global Regularity in Present World
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 201, s. 147-158
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Gospodarka światowa, Rozwój gospodarczy
International cooperation, World economy, Economic development
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono system powiązań ekonomicznych zarówno ze sfery produkcji jak i wymiany między poszczególnymi gospodarstwami narodowymi różnych krajów i regionów świata.

The observation of the social development processes from the time when international division of labour developed indicates a systematic growth of interest in the problems of . intensification of external relations by particular countries and their groups. In the contemporary world economy one can observe the functioning of objective regularity working in the direction of increased openness of economic organisms - in result both of mutual interaction of particular national economies, and the globaly conceived economy upon particular elements of the system. This is confirmed by the views expressed by many authors studying- the issues of exchange relations in international scale, applying both the marxist and bourgeois viewpoint. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Zarys teorii i polityki, wyd. II poprawione i uzupełnione, PWE, Warszawa 1971, s. 40.
 2. Sołdaczuk J., Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy w socjalizmie, PWN, Warszawa 1972.
 3. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opakowania, PWN, Warszawa 1957, s. 147-150.
 4. Rumińska E., Strukturalne przemiany w gospodarce światowej, w: Handel międzynarodowy, red. P. Bożyk, PWE, Warszawa 1977, s. 16.
 5. Łychowski T., Współczesne przemiany w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1968, s. 29-33.
 6. Donges J.B., Aussenwirtschafts und Entwicklungspolitik, Veralg Springer, Berlin, Heidelberg, New York 1981, s. 15.
 7. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, PWE, Warszawa 1978, s. 108.
 8. Kleer J., Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju, PWE, Warszawa 1975, s. 30.
 9. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I i II, PWN, Warszawa 1980, s. 65-66.
 10. Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, t. II, KiW, Warszawa 1949, s. 440.
 11. Marks K., Engels F., Dzieła, t. XIII, KiW, Warszawa 1966, s. 42.
 12. Engels F., Anty-Dühring, KiW, Warszawa 1949, s. 284.
 13. Lenin W.I., Dzieła, t. I, KiW, Warszawa 1950, s. 96.
 14. Schmitt M., Weltwirtschaft im Blick der achtziger Jahre, "Aussenpolitik" 1978, nr 1, s. 4.
 15. Chołaj H., Integracja i zbliżenie krajów RWPG jako czynnik rozwoju gospodarki Polski Ludowej, w: Międzynarodowe i krajowe czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego, PAN, Warszawa 1980, s. 182-183.
 16. Secomski K., Polityka społeczno-ekonomiczna. Zarys teorii, Wyd. II uzup. PWN, Warszawa 1978, s. 279.
 17. Baček F., Torma S., Medzinarodné hospodárske vztahy v socializme, VSE, Bratislava 1977, s. 9 i 21.
 18. Czepurko A., Choinowski K., Stępniewska A., Polska w międzynarodowym podziale pracy w roku 1990, IKC HZ, Warszawa 1972, s. 6.
 19. Södersten B., A Study of Economic, Growth and International Trade, Almquist and Wiksell, Stockholm 1964, rozdz. I i II.
 20. Tinbergen J., O nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa 1978, s. 116 i następne.
 21. J. Carter , W. Leontief, G. Petri., L'ecpertise de Wassily Leontief United Nations, New York 1977, za : Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, PWE, Warszawa 1979, s. 46-47.
 22. Kahn H., Bruce-Briggs B., Tings to Come, New York 1972, za: Kamiński B., Okólski M., Świat obecny, świat przyszły, WP, Warszawa 1978, s. 132-138
 23. Bognar J., The Eight for a New System of International Relations, Hungarian Scientific Council for World Economy, Budapest 1977, s. 6-13.
 24. Klawe A.W., Makać., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977, s. 65 i nast.
 25. Klerr J., Strategia gospodarcza krajów RWPG, KiW, Warszawa 1975, s. 215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu