BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelski Andrzej
Tytuł
Wymagania jakościowe Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w kontraktowaniu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) a oferty świadczeniodawców z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 191-194
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Jakość usług medycznych, Standardy jakości, Opieka zdrowotna, Świadczenia zdrowotne, Usługi medyczne, Służba zdrowia
Quality of medical services, Quality standards, Health care, Health care benefits, Medical services, Health service
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Kraj/Region
Leszno, Powiat leszczyński
Abstrakt
POZ jest tym rodzajem świadczeń medycznych, gdzie pacjent styka się z pracownikami ochrony zdrowia w pierwszym rzucie. Świadczenia te "ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta". Ważne jest, aby udzielane świadczenia były jak najwyższej jakości, uwzględniając wszystkie kryteria: warunki lokalowe, wyposażenie, sprzęt medyczny, kwalifikacje personelu oraz dostępność świadczeń. Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotnej, reguluje postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju. Oferty świadczeniodawców poddawane są ocenie przez pracowników NFZ, którzy sprawdzają zgodność oferty lub dokumentacji aktualizacyjnej ze stanem faktycznym. Oferty świadczeniodawców są różne, nie wszystkie spełniają wymagania stawiane przez NFZ, choć formalnie wszystkie warunki są spełnione. Jakość oferowanych świadczeń jest różna. Mimo stawianych jednoznacznie pytań ofertowych, odpowiedzi do wyboru są tylko dwie: TAK lub NIE. To bardzo upraszcza system oceniania składanych ofert, jednocześnie wkładając pod tę samą kreskę oferty na najwyższym poziomie usług jak i te, które są tylko zadawalające. W mojej pracy chcę wykazać czy i jak warunki stawiane przez NFZ, wpływają na jakość świadczeń w POZ, wykazanych w ofertach oferentów. Formularz ofertowy zawiera wszystkie pytania dotyczące danych oferenta, jak również pytania dotyczące spełniania warunków stawianym oferentom przez NFZ. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu