BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisik Paweł (NFZ Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu)
Tytuł
Jednorodne Grupy Pacjentów - historia, model działania oraz szanse i zagrożenia dla szpitali i płatnika
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2009, nr 1, s. 195-199
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków. Tom II
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Segmentacja klientów, Reforma służby zdrowia, Placówki służby zdrowia, Jakość usług medycznych, Świadczenia zdrowotne, Opieka zdrowotna, Finanse służby zdrowia
Medical services, Customer segmentation, Health care reform, Medical facilities, Quality of medical services, Health care benefits, Health care, Health care finance
Abstrakt
Przed rozpoczęciem reformy opieki zdrowotnej w 1999 roku i powstaniem Kas Chorych, szpitale finansowano tak, jak szkoły czy urzędy, przyznając im budżety na roczną działalność. Te budżety w dużej części kształtowane były na podstawie historycznych wydatków; jeśli zatem w poprzednim roku budżet szpitala wynosił 100, to w kolejnym zwykle 102-105. Budżety te modyfikowano także czasem na podstawie ogólnych wskaźników produktywności, np. w Niemczech czy Szwajcarii na podstawie liczby dni pobytu pacjentów w szpitalu w poprzednim roku. Wielokrotnie niektóre szpitale otrzymywały budżety w drodze decyzji polityczno-budżetowych. Często decyzje te zupełnie nie były związane z tzw. potrzebami zdrowotnymi, a głównie z zamożnością i priorytetami władz. W tej sytuacji w szpitalach pojawił się problem niskiej produktywności rozumianej, jako intensywność leczenia, liczba procedur przypadających na pobyt w szpitalach oraz liczba pobytów szpitalnych. Częstym zjawiskiem stały się także kolejki do przyjęć szpitalnych, z czasem organizowane w formę oficjalnych list oczekujących. Najistotniejszą wadą takiego systemu był brak zależności między rzeczywistym kosztem leczenia pacjenta, a otrzymanymi środkami na ten cel z budżetu. Szpitale nie były zainteresowane ani podnoszeniem jakości świadczonych usług, ani oszczędnościami w części pozamedycznej swojej działalności, zaś Ministerstwo Zdrowia finansowało je w sposób jednie bardzo przybliżony. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Kozierkiewicz, "Jednorodne Grupy Pacjentów", Kardiologia Polska nr 66/2008.
  2. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
  4. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
  5. J. Paszkiewicz, "Jednorodne Grupy Pacjentów - przewodnik po systemie", Menedżer Zdrowia nr 4/2008.
  6. Zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
  7. E. Szarkowska "Jacek Grabowski: Ekspert od JGP", Puls Medycyny nr 1(184)/2009;
  8. M. Wójtowicz "JGP... rozpoznanie bojem", OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny - Magazyn Lekarzy i Menedżerów Służby Zdrowia, nr 8/2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu