BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boboc Cristina (Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania), Voineagu Vergil (Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania)
Tytuł
The Risk of Imbalances in the Financing of Social Protection in the Context of Demographic Ageing
Ryzyko nierównowagi w finansowaniu polityki ubezpieczeń społecznych w kontekście zmian demograficznych
Źródło
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 69-81, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Contemporary Economics
Słowa kluczowe
Finansowanie polityki społecznej, Ubezpieczenia społeczne, Ryzyko w ubezpieczeniach, Finansowanie ubezpieczeń społecznych, Przemiany demograficzne
Social policy financing, Social insurance, Insurance risk, Health insurance financing, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rumunia
Romania
Abstrakt
W kolejnych dekadach kraje rozwinięte doświadczą dramatycznych zmian w trendach demograficznych. Zmiana struktury wiekowej emerytów, przechodzenie na nią osób z pokoleń wyżu demograficznego, wydłużenie czasu ich życia i zmniejszenie stopnia dzietności młodszych pokoleń mogą zmodyfikować jej wielkość. Stopniowo następujące starzenie się społeczeństw w krajach europejskich znacznie obciąży systemy emerytalne, szczególnie te najczęściej obowiązujące typu pay-as-you-go. W ostatnim czasie uważa się, że migracje ludzi z krajów słabiej rozwiniętych mogą zatrzymać te negatywne trendy w krajach rozwiniętych ekonomicznie. Strumień migracji młodych osób do krajów rozwiniętych jest postrzegany jako szansa łagodzenia ciężaru finansowego systemów emerytalnych. Celem artykułu jest wyjaśnienie zjawiska zmian na rynku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynikających z tego zmian w polityce makroekonomicznej. Specjalna uwaga skupiona jest na analizie ryzyka braku równowagi w finansowaniu ubezpieczeń społecznych w kontekście zachodzących zmian demograficznych.(abstrakt oryginalny)

In the next decades, developed countries will experience dramatic changes in their demographic trends. The retirement of the wide baby-boom generations, the increase in life expectancy and the decline in fertility ratios are likely to modify the size and the age-structure of their populations. The expected population ageing in European countries will burden the pension systems, especially wherever the pay-as-you-go pillar is predominant. Recently, migration has received a widespread attention as a solution to expected population decline and ageing in these countries. The flow of (young) migrants to developed countries is perceived as a means to alleviate the financial burden of pension systems. The aim of this contribution is to clarify the issue of aging on labour and capital markets in a macroeconomic perspective. A special attention is given to the risk of imbalances in the financing of social protection in the context of demographic ageing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alders M., Keilman N., Cruijsen H., Assumptions for Long-term Stochastic Population Forecasts in 18 European Countries, "European Journal of Population", 2007 no 23.
 2. Arnott R.D., Casscells A., Demographics and Capital Market Returns, "Financial Analysts Journal", 2003.
 3. Artus P., Ouverture des échanges avec les émergents, flux de capitaux, flux migratoires, Document de travail n°15, CDC-IXIS, Paris 2006
 4. Bermingham J.R., Immigration: Not a Solution to Problems of Population Decline and Aging, "Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies", 2001 no 22 (4).
 5. Bijak J., Kupiszewska D., Kupiszewski M., Saczuk K., Kicinger A., Population and Labour Force Projections for 27 European Countries, 2002-2052: Impact of International Migration on Population Ageing, "European Journal of Population", 2007 no 23.
 6. Bouvier L.F., Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Aging Populations?, "Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies", 2001 no 22 (4).
 7. Blake D., Mayhew L., Immigration or Bust? Options for Securing the Future Viability of the UK State Pension System, Discussion Paper, Pensions Institute, 2006.
 8. Bosworth B.P., Bryant R.C., Burtless G., The Impact of Aging on Financial Markets and the Economy: a Survey, CRR WP, 2004.
 9. Coleman D.A., Who's Afraid of Low Support Ratios? A UK Response to the United Nations Population Division Report of Replacement Migration, paper presented at the Expert Group Meeting on Policy Responses to Population Ageing and Population Decline, United Nations Population Division, New York 2000, 16-18 October.
 10. Espenshade T.J, Replacement Migration: from the Perspective of Equilibrium Stationary Populations, "Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies", 2001 no 22, (4).
 11. European Commission, The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU25 Member States on Pensions, Health Care, Long-term Care, Education and Unemployment Transfers (2004-2050), Report 2006.
 12. Federici D., Giannetti M., Temporary Migration and Foreign Direct Investment, CIDEI Working Paper No. 72, 2006.
 13. Fehr H., Jokisch S., Kotlikoff L., The Developed World's Demographic Transition - The Roles of Capital Flows, Immigration, and Policy, NBER Working Paper No. 10096.
 14. Fehr H., Jokisch S., Kotlikoff L., The Role of Immigration in Dealing with the Developed World's Demographic Transition, NBER Working Paper No. 10512, 2004
 15. Fotakis C., Demographic Ageing, Employment Growth and Pensions Sustainability in the EU: The Option of Migration, Expert Group meeting on policy responses to population ageing and population decline, 2000.
 16. Grant L., Replacement Migration: The UN Population Division on European Population Decline, "Population and Environment: A Journal of Interdisciplinary Studies", 2001 no 22 (4).
 17. Group of Ten, Ageing and Pension System Reform: Implications for Financial Markets and Economic Policies, 2005.
 18. Leers T., Meijdam L., Verbon H.A.A., Ageing, Migration and Endogenous Public Pensions, "Journal of Public Economics", 2003, no 88.
 19. McNicoll G., Reflections on Replacement Migration, "People and Place", 2000 no 8 (4).
 20. Razin A., Sadka E., Migration and Pension, NBER Working Paper No 6778, 1998.
 21. Razin A., Sadka E., Migration and Pension with International Capital Mobility, "Journal of Public Economics", 1999a, no 74.
 22. Razin A., Sadka E., Unskilled Migration: a Burden or a Boon for the Welfare State, NBER Working Paper No 7013, 1999b.
 23. Razin A., Sadka E., Welfare Migration: Is the Net Fiscal Burden a Good Measure of its Economic Impact on the Welfare of the Native Born Population?, NBER Working Paper No 10682, 2004.
 24. Razin A., Sadka E., Swagel P., The Ageing Population and the Size of Welfare State, NBER Working Paper No 8405, 2001.
 25. Saczuk K., A Development and Critique of the Concept of Replacement Migration, CEFMR Working Paper, 2003.
 26. United Nations, Replacement Migration: Is it A Solution to Declining and Ageing Populations?, Population Newsletter, United Nations Population Division, New York 2000.
 27. Wildasin D.E., Income Redistribution and Migration, "Canadian Journal of Economics", 1994 no 27 (3).
 28. Wildasin D.E., Public Finance in an Era of Global Demographic Change: Fertility Busts, Migration Booms, and Public Policy, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9254
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu