BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Lucyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych
Typology of Consumers on Green Product's Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 35, s. 209-217, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych
Słowa kluczowe
Typologia, Konsument, Produkty ekologiczne
Typology, Consumer, Ecological product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem degradacji środowiska powoduje zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorstw. WaŜne znaczenie dla kształtowania działań marketingowych mają badania nad typologią konsumentów,które stwarzają możliwość pozyskania informacji o zachowaniach konsumenckich na rynku, ich uwarunkowaniach i mechanizmach oraz stanowią istotną pomoc w segmentacji rynku, dostarczając wielu informacji i stwarzając podstawy w zakresie precyzowania grup potrzeb i produktów. Celem artykułu jest przedstawienie aspektów metodycznych typologii konsumentów oraz charakterystyka jej roli w tworzeniu strategii marketingowej. Wskazano przykładowe typologie konsumentów na rynku produktów ekologicznych, wykorzystując wyniki badań wtórnych.(abstrakt autora)

The problem of environmental degradation results in the interest of consumers and businesses. An important aspect for the development of marketing activities are research on the typology of consumers, which make it possible to obtain information about the consumers market behavior, their conditions and mechanisms, as well as they are an important assistance in market segmentation, providing a much information and creating the basis in the range of needs and product groups. The objective of the paper is presentation of methodological aspects of the consumers typology and characterization of its role in creating a marketing strategy. There are indicated examples of consumers typologies on the organic products market, using the results of the secondary research.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banyte J., Brazioniene L., Gadeikiene A., Ivestigation of green consumer profile: A case of lithuanian market of eco-friendly food products, "Economics and Management" 2010, No. 15.
 2. D'Souza C., Taghian M., Lamb P., An empirical study on the influence of environmental labels on consumers, "Corporate Communications: An International Journal" 2006, No. 11 (2).
 3. D'Souza C., Taghian M., Lamb P., Pretiatko R., Green decisions: demographics and consumer understanding of environmental labels, "International Journal of Consumer Studies" 2007, No. 31.
 4. Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1977.
 5. do Paço A.M.F., Raposo M.L.B., Green consumer market segmentation: empirical findings from Portugalijcs, "International Journal of Consumer Studies" 2010, No.34.
 6. do Paço A.M.F., Raposo M.L.B., Filho W.L., Identifying the green consumer: a segmentation study, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing" 2009, No. 17 (1).
 7. GfK Roper's Green Gauge, http://ecomerge.blogspot.com/2008/06/gfk-ropers-greengauge.html
 8. Green consumer research outlines the challenge, http://www.californiagreensolu tions.com/cgi-bin/gt/tpl.h,content=688.
 9. Kusińska A., Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa 2009.
 10. Kusińska A., Typologia konsumentów według zachowań na rynku jako przesłanka decyzji gospodarczych, IRWIK, Warszawa 1990.
 11. Memery J., Megicks P., Williams J., Ethical and social responsibility issues in grocery shopping: a preliminary typology, "Qualitative Market Research An International Journal" 2005, No. 8 (4).
 12. Mostafa M.M., Gender differences in Egyptian consumers' green purchase behaviour: the effects of environmental knowledge, concern and attitude, "International Journal of Consumer Studies" 2007, No. 31.
 13. Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWE, Warszawa 1985.
 14. Ottman J.A., Reilly W.R., Green marketing. Opportunity for innovation, Prentice Hall, 1998.
 15. Spiggle S.S., Clinton R., The construction of consumer typologies: scientific and ethnomethods, "Advances in Consumer Research" 1984, Vol. 11, Iss. 1.
 16. Straughan R.D., Roberts J.A., Environmental segmentation alternatives: a look at green consumer behaviour in the new millennium, "Journal of Consumer Marketing" 1999, No. 16.
 17. Wind D.E., Green consumer's psychology and buying strategies, Prentice Hall 2004.
 18. Wind Y., Issues and Advances in Segmentation Research, "Journal of Marketing Research" 1978, August.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu