BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uryszek Tomasz (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Public Debt under Financial Crisis in the New EU Member States
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 1, s. 153-162, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Financial Aspects of Management
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Kryzys finansowy
Public debt, Financial crisis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
With the growing imbalance of public sectors in the EU Member States, the public debt in the countries increased too. Public debt management institutions face the task of choosing the optimal debt structure in order to minimize the negative effects for the economy. This article sets out to determine changes in the public debt structure in the EU Member States during economic crisis. It consists of four sections. Section one deals with public debt management under crisis conditions. In the next sections, the term, currency and lender structure of public debt in the new Member States are analysed and discussed. The last section presents major conclusions from the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldrich W.W. (1949), The Management of the Public Debt, "Journal of Finance", vol. 4, issue 1.
 2. Benigno P., Missale A. (2004), High public debt in currency crises: fundamentals versus signaling effects, "Journal of International Money and Finance", vol. 23, issue 2.
 3. Dębski W. (1997), Akcje, obligacje i ich wycena, Absolwent, Łódź.
 4. Dooley M.P. (2000), Debt management and crisis in developing countries, "Journal of Development Economics", vol. 63, issue 1.
 5. Easterly W.R. (2001), Growth Implosions and Debt Explosions: Do Growth Slowdowns Cause Public Debt Crises?, "Contributions to Macroeconomics", vol. 1, issue 1.
 6. Ferodowicz Z. (1997), Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa.
 7. Lagarde w Wilnie: przyjmujcie euro. Premier Litwy: złożymy wniosek w 2014, (2013), Biuletyn Informacyjny Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 9 lipca (on-line), www.studium.uw.edu.pl/?post/16965,access date: 30. Sept. 2013.
 8. Marchewka-Bartkowiak K. (2008), Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 9. Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Difin, Warszawa.
 10. Nicu M., Georgeta M.M. (2011), The Need for Public Debt Management in The Context of Sustainable Development within the European Union, "Annals of the University of Oradea, Economic Science Series", Supplement.
 11. O'Leary C. (2001), T-Bond Market Nears - Gasp! - Normalcy Crisis-fueled issuance to surge; alternative benchmarks now debatable, "Investment Dealers' Digest", vol. 67, issue 36.
 12. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T. (2009), Zarządzanie finansami publicznymi, Difin, Warszawa.
 13. Scott R.H., Moosa S.A., PonArul R. (2008), Government Debt in the Macroeconomy and Finance, "Review of Business Research", vol. 8, issue 6.
 14. Sutherland A. (1997), Fiscal crises and aggregate demand: Can high public debt reverse the effects of fiscal policy?, "Journal of Public Economics", vol. 65, issue 2.
 15. Uryszek T. (2010), Ryzyko stopy procentowej w procesie zrządzania długiem publicznym w Polsce, w: Adamik A., Matejun M., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Monografia Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 16. Uryszek T. (2011), Term Structure of Public Debt and Refinancing Risk in the Economic and Monetary Union, "Folia Oeconomica Stetinensia", no 10 (18).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu