BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Daniela (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Grzelak-Kostulska Elżbieta (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Hołowiecka Beata (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Polish Towns and the Changes in their Areas and Population Densities
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2009, No. 11, s. 15-30, Rys., tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Miasto, Demografia
Urbanisation, City, Demography
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents the spatial and population density changes in Polish towns in the years 1960-2003. The assumed time frame allowed identifying area changes for a complete set of towns in different socio-economic conditions: the period of intense industrialisation, the economic crisis of the 1980s, the period of economic transition and finally in the years of a market economy. The investigation revealed that the trend shown by changes and the size of a town as measured by the number of its population are distinctly interrelated. It also demonstrated a much stronger dynamics of changes in the first subperiod, i.e. years 1960-1985, followed by a phase of relative stabilization (compared with the previous period) after the year 1980 (mainly of the spatial changes). Moreover, change intensity and change trends observed for the urban areas and population densities vary considerably in terms of space. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziewoński, K. 1990: Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne no. 154, PAN IG i PZ, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Wydawnictwo PAN.
 2. Dziewoński, K. and Malisz, B. 1978: Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Warszawa: PWN.
 3. Grzelak-Kostulska, E. 2001: Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń: Wyd. UMK.
 4. Hołowiecka, B. 2004: Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Toruń: Wyd. UMK.
 5. Jelonek, A. 2008: Population research, its relevance and topicality. In: Szymańska, D. and Grzelak Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic series, No 9, Toruń: Wyd. UMK, pp. 59-62. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10089-008-0005-7
 6. Jerczyński, M. 1977: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyka Polski, 85, Warszawa: GUS, pp. 20-73.
 7. Kiełczewska-Zaleska, M. and others 1974: Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce. Dokumentacja Geograficzna, z. 2, Warszawa: IGiPZ PAN.
 8. Kochanowski, M. 1996: Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich. Biuletyn KPZK PAN, Z. 175, Warszawa: IGiPZ PAN, pp. 7-21.
 9. Kusiński, W. 1991: Stadia rozwoju urbanizacji w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. LXIII, fascicle 3-4, pp. 271-281.
 10. Matczak, A. 1992: Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr.,17, Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego, pp. 9-24.
 11. Regulski, J. 1980: Rozwój miast w Polsce, Warszawa: PWN.
 12. Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. In Dziewoński K. et al., editors, Prace Geograficzne IG PAN no. 9, Warszawa: PWN, 1957.
 13. Szymańska, D. 1993: New Town in Regional Development, Toruń: Wyd. UMK.
 14. Szymańska, D. 2002: Niektóre aspekty urbanizacji w Polsce w latach 1950-2000 wieku. In Słodczyk, J. editor, Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, pp. 53-69.
 15. Szymańska, D. and Matczak, A. 2002: Urbanisation in Poland: tendencies and transformation, European Urban and Regional Studies 9 (1), London: Copyright SAGE Publications, CA and New Delhi: Thousand Oaks, pp. 39-46. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/096977640200900104
 16. Szymańska, D. 2004: Changes in the employment structure and the functions of Polish towns in the years 1984-2000 Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, Volume 19 Number 4, New York: Nova Science Publishers, Inc., pp. 239-262.
 17. Węgleński, J. 1992: Urbanizacja bez modernizacji? Warszawa: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, p. 114.
 18. Wróbel, A. 1978: Rozwój miejskiej sieci osadniczej w Polsce a rozwój gospodarczy kraju, Zeszyty Zakładu Geografii Osadnictwa i Ludności PAN, no. 2, Warszawa: PAN, pp. 20-31.
 19. Wróbel, A. 1989: Przemiany sieci osadniczej a rozwój gospodarczy kraju. In Korcelli, P., Gawryszewski, A. editors, Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce Prace Geograficzne IGiPZ PAN, no. 152, Warszawa: PAN, pp. 27-33.
 20. Zagożdżon, A. 1988: Rola przemysłu w kształtowaniu struktury przestrzennej osadnictwa, Biuletyn Informacyjny CPBP 3. 12. No. 59, Warszawa: IGiPZ PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/v10089-008-0018-2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu