BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Marzena (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Weiss Elżbieta (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Konferencja "Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu". Omówienie i konkluzje
Intemational Conference "New Trends and Challenges in Management". Treatment and Conclusions
Źródło
Współczesna Ekonomia, 2008, vol. 2, nr 1, s. 165-175, bibliogr. 5 poz.
Contemporary Economics
Słowa kluczowe
Ewolucja zarządzania, Rynek europejski, Doskonalenie zarządzania, Dydaktyka zarządzania
Evolution of management, European market, Management development, Management education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Proces integracji z Unią Europejską tworzy nowe wyzwania dotyczące zasad funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego oraz wzrost konkurencji ze strony przedsiębiorstw. Stawia przed przedsiębiorstwami nowe wymagania w zakresie przygotowywania przedsięwzięć, przestrzegania prawa i zwyczajów biznesowych, uwzględniania dorobku nauki czy kreacji właściwego wizerunku firmy. Globalizacja generuje natomiast zagadnienia nowej kultury działania, związane z koniecznością wykorzystania wiedzy, funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i pojawieniem się nowych zjawisk czy narzędzi. Ogólnoświatowe trendy i przemiany wyciskają coraz silniejsze piętno na funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Były one przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej, jaka odbyła się w listopadzie 2007 r., w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Process of integration create new challenges with European Union concerning principle function homogeneous market European and growth of competition from part of enterprise. It puts new claims before enterprises in range of preparation of venture, observances and business customs, taking into consideration of possessions of science or suitable creation firm image. However, globalization generates question of new culture of operation, with necessity of utilization of knowledge relate, in information society functioning and appearance new phenomena or instruments. World-wide trends and conversions extract strongest mark on functioning enterprise more. They were object of international scientific conference, that has proceeded in high school of finance and in Warsaw in November 2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodie Z., Merton R. C., Finanse, PWE, Warszawa 2004.
  2. Domański S. R., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  3. Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Weiss E., Godlewska M. (red.), VizjaPress & IT, Warszawa 2007.
  4. Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Szczepankowski P. (red.), VizjaPress & IT, Warszawa 2006.
  5. Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu