BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Użyteczność procesowego rachunku kosztów w administracji publicznej w warunkach zarządzania kryzysowego
The Usefulness of Activity Based Costing in Public Administration During Crisis Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 28-39, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Administracja publiczna, Rachunkowość zarządcza
Cost accounting, Public administration, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł traktuje o możliwości zastosowania procesowego rachunku kosztów administracji publicznej w warunkach zarządzania kryzysowego. Ze względu na koncepcyjne ujęcie tematu, szczególną uwagę skupiono na omówieniu zasad i warunków wdrożenia tego rachunku. Teoria rachunkowości zarządczej dowodzi, że procesowy rachunek kosztów, nie tylko pozwala precyzyjne i rzetelne rozliczyć koszty, ale także prowadzi w pewnym stopniu do racjonalizacji działań (np. poprzez eliminację zbędnych procesów), co jest szczególnie ważne w gospodarowaniu ograniczonymi środkami publicznymi. (abstrakt oryginalny)

The paper shows the rules of activity-based costing in public administration during crisis management. The usage of this account is important, especially for spending limited public funds, when an organization can precisely estimate the cost of its individual crises. Apart from that in the paper one can find a new vision of crisis management based on processes and costs, which involves dealing with threats before and after they have occurred
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Bagiński, W. Gasz, Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów, Wyd. Forum, Poznań 2008.
  2. Kiziukiewicz (red.) T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
  3. Nowak E. (red.), Rachunkowość a controlling, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  4. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wyd. Ekspert, wyd. 2, Wrocław 2003.
  5. Pilżys J., Zarządzanie kryzysowe, Międzynarodowe Stowarzyszenie "Edukacja dla obronności i bezpieczeństwa", Szczecin 2007.
  6. Sawicki K. (red.), Rachunek kosztów, tom II, Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  7. Sołtys D. (red.), Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  8. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590, z poźn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu