BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Mirosław (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Działania narodowych organizacji turystycznych w zakresie promocji kraju na przykładzie Polskiej Organizacji Turystycznej
National Tourism Organizations Peration Concerning the Promotion of a State on the Example of the Polish Tourist Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 39-49, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Promocja turystyki, Informacja turystyczna, Wydatki na reklamę
Tourism, Promotion of tourism, Tourist information, Expenditures on advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polska Organizacja Turystyczna
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza działalności narodowych organizacji turystycznych (NTO) w zakresie promocji turystycznej państw. Szczegółowej analizie poddano działalność promocyjną Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) na rzecz kreowania wizerunku turystycznego Polski. W artykule przedstawiono m.in. wielkość nakładów finansowych poniesionych na promocję turystyki, rodzaje oraz charakterystykę wykorzystywanych instrumentów promocji, funkcjonowanie polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą (POIT), a także główne rynki, do których kierowany jest przekaz promocyjny. W artykule postawiono tezę badawczą, iż aktywna działalność POT w zakresie promocji, w znacznym stopniu determinuje rozwój turystyki przyjazdowej do Polski.(abstrakt oryginalny)

The aim of the present article is an analysis of national tourist organizations (NTO) concerning the promotion of states. The promotional activities of the Polish Tourist Organization (PTO) aimed at the creation of the tourist image of Poland were analyzed in a great detail. The article presents among others the amounts of financial outlays for the promotion of tourism, types and a description of the instruments of promotion used, functioning of the Polish tourist information centers abroad (PTIC) as well as the chief markets to which promotion is addressed. The article contains a research thesis, namely that an active operation of the PTO concerning promotion determines to a substantial extent the development of arrival tourism in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analizy rynków zagranicznych 2010 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej + Chiny i Indie, Materiał uzupełniający do strategii marketingowej, Warszawa 2011.
 2. ] Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005.
 3. Fedyk W., Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką, (w:) Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, pod red. K. Mazurek- Łopacińskiej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Warszawa- Wrocław 1999.
 4. Łopaciński K., Narodowe organizacje turystyczne w wybranych krajach europejskich, "Rynek Turystyczny" Nr 3/1999.
 5. Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 6. Panasiuk A., Turystyka. Zarys wykładu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej, zmieniony rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Polskiej Organizacji Turystycznej w 2010 roku, Warszawa 2011.
 9. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. nr 62, poz. 689).
 10. Strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej, www.pot.gov.pl.
 11. Strona internetowa Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl.
 12. Zawistowska H., Podstawy prawa w turystyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu