BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Dywersyfikacja i koncentracja eksportu a wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1995-2009
Export Diversification, Concentration and Economic Growth in the Poland in the Period 1995-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 51-68, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Eksport, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Model wektorowej autoregresji, Dywersyfikacja eksportu
Export, Economic growth, Gross domestic product (GDP), Vector Autoregression Model (VAR), Export diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest analiza związków między dywersyfikacją i koncentracją eksportu oraz wzrostem gospodarczym w Polsce w okresie 1995- 2009. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę teoretyczną dotyczącą zależności między stopniem dywersyfikacji (koncentracji) eksportu i wzrostem gospodarczym. W następnej części artykułu zbadano związek między stopniem koncentracji eksportu i wzrostem gospodarczym w Polsce przy pomocy modelu wektorowej autoregresji (VAR). Oszacowano współczynniki elastyczności PKB per capita na zmiany koncentracji eksportu na podstawie funkcji odpowiedzi impulsowych. Następnie przeprowadzono dekompozycję wariancji PKB na mieszkańca w celu oszacowania wpływu zmian PKB per capita i stopnia koncentracji eksportu na zmienność PKB na mieszkańca w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły występowanie nieliniowej zależności między stopniem koncentracji eksportu i poziomem PKB na mieszkańca w Polsce w okresie 1995-2009. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to analyze the relationship between export diversification, concentration and economic growth in Poland in the period 1995-2009. This article consists of two parts. The first part concerns the theoretical analysis of the relationships between the degree of exports diversification (concentration) and economic growth. The next part examines the relationship between the degree of exports concentration and economic growth in Poland using a vector autoregression model (VAR). There have been estimated elasticity coefficients of GDP per capita to changes in the exports concentration on the basis of impulse response functions. This was followed by decomposition of GDP per capita in order to estimate the impact of changes in GDP per capita and the degree of exports concentration on the variability of GDP per capita in Poland. Results of this study revealed the existence of nonlinear relationship between the degree of exports concentration and GDP per capita in Poland in the period 1995-2009 (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aditya A., Roy S. S., Export Diversification and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Analysis, 6th Annual Conference on Economic Growth and Development, Indian Statistical Institute, New Delhi, December 16-18, 2010.
 2. Agosin M. R., Export Diversification and Growth in Emerging Economies, Universidad de Chile Departamento de Economía Working Paper, 2007, No. 233.
 3. Al-Marhubi F., Export Diversification and Growth: An Empirical Investigation, Applied Economics Letters, 2000, No 7.
 4. Amin Guitierrez de Pineres S., Ferrantino M. J., Export Dynamics and Economic Growth in Latin America, Burlington, Vermont: Ashgate Publishing Ltd., 2000.
 5. Amurgo-Pacheco A., Pierola M. D., Patterns of Export Diversification in Developing Countries: Intensive and Extensive Margins, World Bank Policy Research Working Paper, 2008, No 4473.
 6. Bagci K., Export Diversification and Productivity Growth, 2010, http://www.etsg.org/ETSG2010/papers/Bagci.pdf.
 7. Bleaney M., Greenaway D., The Impact of Terms of Trade and Real Exchange Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa, Journal of Development Economics, 2001, No 65.
 8. De Pineres S. A. G., Ferrantino M., Export Diversification and Structural Dynamics in the Growth Process: The Case of Chile, Journal of Development Economics, 1997, No 52.
 9. Dornbusch R., Fischer S., Samuelson P., Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods, American Economic Review, 1977, No 67.
 10. Ghosh A. R., Ostry J., Export Instability and the External Balance in Developing Countries, IMF Staff Papers, 1994, No 41.
 11. Herzer D., Nowak-Lehmann F. D., What Does Export Diversification Do for Growth? An Econometric Analysis, Applied Economics, 2006, No 38.
 12. Hesse H., Export Diversification and Economic Growth, Commission on Growth and Development Working Paper, 2008, No. 21.
 13. Imbs J., Wacziarg R., Stages of Diversification, American Economic Review, 2003, No 93.
 14. International Trade Statistics, World Trade Organization, Geneva, 2010.
 15. Kenji Y., Mengistu A. A., The Impacts of Vertical and Horizontal Export Diversification on Growth: An Empirical Study on Factors Explaining the Gap between Sub-Sahara Africa and East Asia's Performances, Ritsumeikan International Affair, 2009, No 17.
 16. Lederman D., Maloney W. F., Trade Structure and Growth, In Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny, Palo Alto: Stanford University Press, 2007.
 17. Lee J., Export specialization and economic growth around the world, Economic Systems, 2010, No 329.
 18. Malizia E. E., Ke S., The influence of economic diversity on unemployment and stability, Journal of Regional Science, 1993, No 33(2).
 19. Parteka A., Tamberi M., Determinants of Export Diversification: An Empirical Investigation, Università Politecnica delle Marche Quaderni Di Ricerca, 2008, No 327.
 20. Trendle B., Shorney G., The Effect of Industrial Diversification on Regional Economic Performance, Australasian Journal of Regional Studies, 2003, No 9.
 21. UNCTAD Handbook of Statistics, United Nations, New York and Geneva, 2010.
 22. Wagner J.E., Deller S.C., Measuring the effects of economic diversity on growth and stability, Land Economics, 1998, No 74(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu