BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piocha Stanisław (Politechnika Koszalińska), Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Antykryzysowe programy ratowania polskiej gospodarki przed skutkami globalnego kryzysu
Anticrisis Programs of Saving the Polish Economy from Effects of the Global Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 69-80, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Kryzys finansowy
Business cycles, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach, które związane są z cyklami koniunktury. Kryzys gospodarczy pojawiający się w trakcie trwania cykli wymusza uruchomienie polityki antykryzysowej państwa. Gospodarka Polski odczuła działanie kryzysu światowego roku 2007, polski rząd podjął działania skierowane na ożywienie gospodarki - co stało się podstawą analizy. (abstrakt oryginalny)

The article is concentrating on issues which are connected with cycles of the economic situation. An economic crisis appearing in the process of lasting cycles is extorting starting of the anticrisis politics you. The economy of Poland sensed the effect of the world crisis of 2007, the Polish government took action directed for reviving the economy - what became the basis of an analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia. Tom 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 2. J. Huerta de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Warszawa 2009.
 3. IMF. Financial crises: characteristics and indicators of vulnerability, Word Economic Outlook, Washington, D.C., May 1998.
 4. E. Kwella, Teoria makroekonomii 1. Zarys wykładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 5. H. Landreth, D. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. J. Lichtarski, O koncepcjach i metodach zarządzania w warunkach kryzysu, [w:] Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu pod red. K. Kozakiewicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 7. M. Lubiński, Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2002.
 8. N.G. Mankiw, M. P. Taylor, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 9. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1995.
 10. K. Piech, Międzynarodowa synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski (w:) K. Piech, S. Pangsy-Kania (red.), Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Elipsa, Warszawa 2003.
 11. V. Sundarajan, T.J.T. Balino, Banking crises: cases and issues, IMF, Washington, D.C., 1991.
 12. ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Dz. U. z 2009 r., Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.
 13. [@:]http://e-rachunkowosc.pl/artykul/Ministerstwo_Gospodarki (2011.02.01).
 14. [@:] www.stat.gov.pl (2011.02.01)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu