BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz Z. (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zróżnicowanie stopy bezrobocia w skali województwa i powiatów
Diversity of the Unemployment Rate on Voivodeship and District Scale
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 81-92, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Województwo, Powiat, Stopa bezrobocia, Bezrobocie
Voivodship, County, Unemployment rate, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot opracowania stanowi zróżnicowanie stopy bezrobocia rejestrowanego w skali poszczególnych województw i powiatów. Analizą objęto lata 2008- 2010, uwzględniając stan w końcu czerwca i grudnia. (abstrakt oryginalny)

The paper considers the diversity of the unemployment rate recorded on the scale of individual voivodeships and districts. The analysis covered the years 2008 to 2010, based on values from the end of June and December. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2008, 2009, 2010, GUS, Warszawa 2009, 2010 i 2011.
  2. Błasiak-Grudzień R., (red.), 2011, Analiza efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2008, WUP, Szczecin.
  3. Kabaj M., 2000, Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa.
  4. Knapińska M., 2008, Transformacje zasobów pracy w Polsce w latach 1990-2006, Polityka Społeczna nr 2, Warszawa.
  5. Kowalczyk E., 2008, Człowiek wobec bezrobocia, Przegląd organizacji, nr 4, Warszawa.
  6. Kryńska E., 2000, Polityka gospodarcza państwa a zapobieganie i zwalczanie bezrobocia, Polityka Społeczna, nr 1, Warszawa.
  7. Kwiatkowski E., 2005, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. PWN, Warszawa.
  8. Tyrowicz J., Wójcik P., 2007, Konwergencja bezrobocia w Polsce w latach 1999-2006, Gospodarka Narodowa, nr 10, Warszawa.
  9. Zakrzewski W., 2003, Bezrobocie oraz formy aktywizacji bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim, Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa.
  10. Zdrojewski E.Z., Toszewska W., 2010, Analiza zmian rozmiarów bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania PK, nr 14, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu