BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz Z. (Politechnika Koszalińska), Guzińska Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie)
Tytuł
Salda migracji jako podstawa typologii województw
Net of Migrations as a Base of Voivodeship's Typology
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 93-116, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Migracja ludności, Imigracja
Migration, Population migration, Immigration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Migracje ludności cechuje duże zróżnicowanie przestrzenne. Mają więc wpływ na przemiany demograficzne. Podstawowym celem opracowania jest ukazanie wpływu migracji na dynamikę przyrostu rzeczywistego ludności we wszystkich 16 obecnych województwach z zachowaniem podziału na miasto i wieś. Uwzględniono tu jedynie przemieszczenia na pobyt stały. (abstrakt oryginalny)

Draft of content: Migrations are characterized by high area's differentiations. It means that these migration have an impact on demographic transformations. The basic aim is to show the impact of migrations on the dynamics of the real growth of population in all the 16 current voivodships in Poland, with a division into urban and rural areas. In the paper only definitive (permanent) domestic migrations were taken into consideration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziewoński K. (1979): Przestrzenne zróżnicowanie migracji w Polsce, w: Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, GUS, Warszawa.
 2. Eberhardt P. (1989): Regiony wyludniające się w Polsce, "Prace IGiPZ PAN", nr 114, Warszawa.
 3. Gałązka A. (2007): Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w Polsce w 2006 na tle przemian okresu 2002-2006, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006-2007, RRL, Warszawa.
 4. Gawryszewski A. (2007): Zmiany w rozmieszczeniu, ruchu naturalnym, migracjach i strukturach ludności Polski, 1918-2005, "Przegląd Geograficzny" z. 3-4, Warszawa.
 5. "Mały Rocznik Statystyczny Polski" 2007, GUS, Warszawa.
 6. Rocznik Demograficzny 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, GUS, Warszawa.
 7. Sakson B. (2007): Migracje zagraniczne, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2006-2007, RRL, Warszawa.
 8. Zdrojewski E. Z. (2000 A): Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975-1996, PK, Koszalin.
 9. Zdrojewski E. Z. (2000 B): Regiony o charakterze napływowym i odpływowym w Polsce, w: D. Szymańska (red.): Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, UMK, Toruń.
 10. Zdrojewski E.Z. (2001): Przemiany ludnościowe w byłych i obecnych województwach nadmorskich Polski, "Biuletyn Informacyjny PTD", nr 22/B, Warszawa.
 11. Zdrojewski E.Z. (2003): Migracje wewnętrzne w Polsce na przełomie XX i XXI w., w: Z. Strzelecki (red.), Procesy demograficzne u progu XXI w. Polska a Europa, RRL, Warszawa.
 12. Zdrojewski E.Z. (2004): Przemiany ludnościowe w województwach nadmorskich Polski, "Rocznik Socjologii Morskiej" t. XV, PAN, Oddział w Gdańsku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu