BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowski Łukasz
Tytuł
Wzrost gospodarczy i jego czynniki na przykładzie polskiej gospodarki w latach 2003-2009
Economic Growth and its Factors on the Example of Polish Economy in 2003-2009
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 135-152, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Handel zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Bezrobocie
Economic growth, Factors of economic growth, Foreign trade, Direct investments, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost gospodarczy jest istotnym zagadnieniem makroekonomicznym oraz ważnym elementem finansów publicznych. Jego poziom uzależniony jest od kilku czynników, które zostały przeanalizowane w niniejszym artykule na przykładzie polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Economic growth is an important issue and an important component of macroeconomic public finance. Its level depends on several factors that were analyzed in this article on the example of the Polish economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia-Makroekonomia, PWE, Warszawa 1996 r., wyd. 2.
 2. Gomółka S., Teorie innowacji i wzrostu gospodarczego, Wyd. CASE, Warszawa wyd. 1.
 3. Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2001, wyd. 3.
 4. Nasiłowski M., System rynkowy: podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. KeyText, Warszawa 1998 r.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241).
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS. Warszawa LI.
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa LIII.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa LXV.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007,GUS, Warszawa LXVII.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa LXVIII.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, rok LXIX, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa LXX.
 14. Internet Securities Businesswire z dnia 28.01.2011 r.
 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze strony internetowej: www.mrr.gov.pl z dnia 15.10.2008 r.
 16. www.nbp.pl z 24.04.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu