BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska), Michalczyk Aleksandra (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Szkolenia jako kluczowy czynnik doskonalenia kapitału ludzkiego w gospodarce wiedzy
Training Development as a Key Factor in Human Capital in the Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 159-169, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Szkolenia, Efektywność pracy, Praca
Human capital, Training, Work effectiveness, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę szkoleń pracowniczych, jako elementu doskonalącego jakość kapitału ludzkiego, i ich wpływu na efektywność pracy. Założono, że poprzez uczestnictwo w szkoleniach, poprawia się efektywność pracy pracowników. (abstrakt oryginalny)

Te article made the issue of staff training as part of perfecting the quality of human capital and their impact on efficiency. It was assumed that by participating in training, improves the work efficiency of employees. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor - kreator - inspirator, Akade, Katowice 2000.
  2. http://www.inwestycjawkadry.info.pl/download/podsumowanie_kampanii _2010.pdf , (17.05.2011.).
  3. http://www.statsoft.pl/general.html, (6.07.2011).
  4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, wydanie III zmienione, PWE, Warszawa 2003.
  5. M. Klonowska-Matynia, E. Zdrojewski, Wykształcenie jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Szczecin 2008.
  6. Łukaszewicz G., Rozwój kompetencji pracowników, [w]: Rozwój pracowników Przesłanki, cele, instrumenty, praca zbiorowa pod red. A. Szałkowskiego, Poltext, Warszawa 2002.
  7. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & S - ka, Warszawa 1997.
  8. Murzyn K., Wszystko się zmienia, "Personel i Zarządzanie", Nr 4/241, 2010.
  9. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wyd. Marina, Wrocław 2007.
  10. Strategia Lizbońska Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, za: www.strategializbonska.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu