BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Marek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Procesy depopulacyjne a przemiany współczesnych rodzin
Depopulation Processes and Transformations of Contemporary Families
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 171-178, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Proces wyludniania, Polityka rodzinna, Polityka społeczna, Rodzina, Prokreacja, Demografia
Depopulation process, Family policy, Social policy, Family, Procreation, Demography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię narastających procesów depopulacyjnych w Polsce i Europie jako skutek zmian społecznych, w tym zmian postaw prokreacyjnych. Istotne znaczenie przy projektowaniu aktywności prokreacyjnej ma dominujący model rodziny i polityka rodzinna ze strony państwa. (abstrakt oryginalny)

In the article, the issue of increasing depopulation processes in Poland and Europe as a result of social changes including changes of procreative attitudes has been discussed. Essential meaning in designing the procreative activity has the dominant family model as well as the family policy from the state. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa 2005.
  2. Firlit-Fesnak G., Rodziny polskie i polityka rodzinna, stan i kierunki przemian, (w:) Firlit-Fesnak G., Polityka społeczna, PWN, Warszawa 2008.
  3. Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, UJK, Kielce 2009.
  4. Wartości rodzinne w opinii Polaków, CBOS, Warszawa 2008.
  5. Badanie Ekonomicznej Aktywności Ludności, lata 2001, 2002, GUS, Warszawa 2002.
  6. Narodowy Spis Powszechny, GUS, Warszawa 1988.
  7. Narodowy Spis Powszechny, GUS, Warszawa 2002.
  8. Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu