BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Reakcja gospodarki krajowej na otwarcie zagranicznego rynku pracy
The Reaction of the National Economy for the Opening of Foreign Labor
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 179-191, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Migracja, Gospodarka, Rynek pracy, Kurs walutowy
Migration, Economy, Labour market, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję teoretyczną oraz badanie reakcji gospodarki krajowej na otwarcie atrakcyjnego zagranicznego rynku pracy. Wynikiem rozważań teoretycznych jest schemat reakcji gospodarki krajowej na otwarcie atrakcyjnego zagranicznego rynku pracy. Wynikiem badań empirycznych jest weryfikacja założeń schematu. Badania dotyczą gospodarki Polski w latach 2004-2010 oraz otwarcia 1 maja 2004 r. rynków pracy w Anglii oraz Irlandii. Ważną częścią rozważań jest prognoza na najbliższy rok. (abstrakt oryginalny)

The article presents a theoretical concept and the study of reaction to the opening of the national economy an attractive market for foreign labor. The result is a theoretical reaction scheme for the opening of the national economy an attractive market for foreign labor. The result of empirical research to verify the assumptions scheme. Research on the Polish economy in the years 2004-2010, and May 1, 2004 opening of labor markets in England and Ireland. An important part of the considerations is the forecast for the coming year. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Birk R., Swobodny przepływ pracowników i ich rodzin. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników. Indywidualne prawo pracy, w: H. Lewandowski, K. Serafin red., Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
  2. Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
  3. Kaczmarczyk P., Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2007.
  4. Kłos B., Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, INFOS, Biuro Analiz Sejmowych, nr 2, październik 2006.
  5. Marczewski K., Sokołowska B., Wstępna diagnoza wpływu emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, IKCHZ, Warszawa 2006.
  6. Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union, Bank Światowy 2006.
  7. Okólski M., Coast and benefits of migration for Central European contries, CMR Working Papier, No. 7/65, April 2006.
  8. Wach K., Europejski rynek pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
  9. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Ministerstwo gospodarki, Departament analiz i prognoz, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu