BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska), Mazuń Natalia (Ośrodek Analiz Statystycznych)
Tytuł
Ocena wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego
Mpact of Selected Macroeconomic Factors for Balance of Foreign Trade
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2011, nr 15, s. 293-204, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Import, Eksport, Makroekonomia, Rozwój gospodarczy, Handel zagraniczny
Import, Export, Macroeconomics, Economic development, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych zmiennych makroekonomicznych, tj. kurs USD, stopa procentowa, Produkt Krajowy Brutto, stopa inflacji oraz stopa bezrobocia na eksport i import towarów oraz saldo obrotów towarowych w Polsce. W badaniu zastosowano metody klasyczne (współczynnik korelacji liniowej Pearsona) oraz metody nieklasyczne (test przyczynowości Grangera). (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of studies on the effects of selected macroeconomic variables: USD exchange rate, interest rate, Gross Domestic Product, inflation rate and unemployment rate for exports and imports of goods and the trade balance in Poland. The study used the classical method (Pearson correlation coefficient) and non-classical method (Granger causality test). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Becla A., Czaja S., Grabowska M., Jakubowski R., Jończy R., Elementy makroekonomii, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2002.
  2. Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
  3. Elementy makro- i mikroekonomii dla inżynierów, pod red. S. Marciniaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 290.
  4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
  5. Noga M., Makroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  6. Próchnicki L., Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1999.
  7. Szymaniec K., Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2007, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  8. Tchorek G., Teoretyczne podstawy integracji walutowej, http://www.ugiw.umcs.lublin.pl/II.pdf.
  9. Zabielski Z., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu