BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zastosowanie rachunkowości zarządczej w realizacji projektu europejskiego
Utilization of Management Accounting in Execution of Eu-Funded Project
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 11-23, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie projektem, Fundusze unijne
Management accounting, Project management, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiona została specyfika zarządzania projektem europejskim. Ponadto ukazano, w jaki sposób rachunkowość zarządcza wspiera proces zarządzania projektem europejskim. Z powodu ograniczonej objętości treści artykułu zaprezentowano tylko dwa przykładowe instrumenty rachunkowości zarządczej, które z powodzeniem można implementować w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych: budżetowanie oraz earned value method.(abstrakt oryginalny)

This paper presents specific nature of project management of EU-funded project. It also shown how the management accounting supports the management in this type of project. Because of limited content of the article there are presented only two instruments of management accounting that can be use in Eu-funded project: budgeting and EVM. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banikowska M., Grucza B., Małek M., Podręcznik zarządzania projektami miękkimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 2. Gmińska R., Rachunkowość zarządcza w polskiej literaturze przedmiotu, [w]: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, tom II, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 3. Jaruga A. A., Rola rachunkowości zarządczej, [w]: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, A. A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Absolwent, Łódź 1999.
 4. Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza - istota i zakres, [w]: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert. Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2009.
 5. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 6. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H.Beck, Warszawa 2007.
 7. Nicholas J. M., Steyn H., Zarządzanie projektami: zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 8. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 9. Roszkowski H., Wiatrak A. P., Zarządzanie projektem - istota, procedury ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2006.
 10. Rydzewska-Włodarczyk M., Szacowanie kosztów projektów na przykładzie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich, [w]: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Wrocław 2011.
 11. Walińska E., Istota rachunkowości zarządczej, [w]: Rachunkowość zarządcza. Wybrane zagadnienia, testy i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 2000.
 12. Zajączkowska A., Koordynator projektu - instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań, ODDK, Gdańsk 2010.
 13. Zarządzanie projektami, red. M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, PWE, Warszawa 2003.
 14. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu