BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaruszewski Waldemar K.
Tytuł
Kapitał społeczny czynnikiem wzrostu bezpieczeństwa narodowego
Social Capital as a Growth Factor for National Security
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 52-69, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Bezpieczeństwo narodowe, Rozwój, Gospodarka narodowa, Rozwój społeczno-gospodarczy
Social capital, National security, Development, National economy, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego w oparciu o kapitał społeczny państwa. Literatura przedmiotu podaje, że na stan bezpieczeństwa narodowego coraz mniejszy wpływ mają czynniki strikto wojskowe, a wzrasta rola czynników ekonomicznych, stan gospodarki narodowej, jakość sojuszy międzynarodowych, oraz szeroko rozumiany poziom infrastruktury jak również działanie wielu organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych, a także poszczególnych obywateli. Przeprowadzone badania mają pozwolić w jakim stopniu kapitał społeczny wpływa na stan bezpieczeństwa narodowego. Badania odejmują okres 01.2000-12.2009 r. Zastosowana metodologia badań w artykule została przygotowana na podstawie krytycznej analizy literatury i wyników badań własnych. (abstrakt oryginalny)

State social capital is critical to ensure the national security state and country's prestige in the international arena. Social capital arises mainly from the economic power of the state, which can easily be translated into military power, and thus ensure an adequate level of national security. Importance of size and quality of social capital results from the fact that it also affects the rapid socio-economic development as well as the quality of life in the country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Feler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w]: Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, W. Śmiałek, J. Tymanowski (red), Toruń 2002.
 2. Jakubczak R., Marczak J. (red), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa 2012.
 3. Jakubczak R., Marczak J., (red), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa 2008.
 4. Jaruszewski W.K., Pomiar kapitału społecznego w latach 2000-2003 w wybranych państwach, Konferencja Międzynarodowa BWSH, Koszalin czerwiec 2009.
 5. Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wydawnictwo AON, Warszawa 2011.
 6. Kitler W., System zarządzania kryzysowego w dziedzinie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce XXI wieku - wyzwania i dylematy, (red.), T. Jemioło, K. Rajchel, Wydawnictwo WSIZiA, Warszawa 2002.
 7. Kozub M., Strategiczne środowisko bezpieczeństwa RP, [w:] J. Gryz (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo AON, Warszawa 2010.
 8. Lipiński J. Orłowski W. (red.), Wzrost gospodarczy w Polsce perspektywa średniookresowa, Wydawnictwo PTE , Warszawa 2001.
 9. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
 10. Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem. Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2011.
 11. Samuelson P.A., W.D. Nordhaus, Ekonomia 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996.
 12. Stachowiak Z., Ekonomia. Zarys podstawowych problemów. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 1998.
 13. Stefanowicz J., Ład międzynarodowy. Doświadczenia i przyszłość, Instytut Studiów Politycznych, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu