BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Formy pomocy państwa w oddłużaniu szpitali w Polsce w latach 1994-2012
Forms of State Assistance with Debt Adjustment of Hospitals in Poland in 1994-2012
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 133-145, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Służba zdrowia, Regulacje prawne, Zadłużenie, Kondycja finansowa
Independent public health care facilities, Health service, Legal regulations, Indebtedness, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie problematyki powstawania długów szpitali, które od lat utrzymują się na wysokim poziomie. Zaprezentowano przyczyny powstawania zadłużenia szpitali prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ukazano także działania państwa, które mają pomóc szpitalom w uzyskaniu płynności i polepszeniu ich kondycji finansowej. Przedstawiono regulacje prawne, które stwarzają szansę na umorzenie długów i otrzymanie dotacji celowej na ich pokrycie dla zadłużonych szpitali. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the problem of hospital debt, which has remained at a fairly constant level for years. It discusses some of the factors causing debt in hospitals operating in the form of independent public health service facilities. It also presents the state's actions towards helping hospitals regain liquidity and improving their financial situation, as well as the legal regulations which provide indebted hospitals with a chance to have their debts remitted and receive subsidies designated for this purpose. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Golińska N, Absurdy w opodatkowaniu świadczeń medycznych. Podwójny cennik, "Menedżer Zdrowia" nr 9, Warszawa 2010.
 2. Cichecka E., Co jest dobre dla pacjenta, "Gazeta Wyborcza" 2010 r., 28 październik.
 3. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. L 299 z 18.11.2003 r.).
 4. Gielewska A., W pętli długów, "Służba Zdrowia" 2003 nr 25-28.
 5. Kachniarz M., Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 6. Kaczmarek A., Ustawa "203" wiecznie żywa: szpitale wciąż walczą o pieniądze, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ustawa- 203-wiecznie-zywa-szpitale-wciaz-walcza-o-pieniadze,16103,1.html.
 7. Koło ratunkowe dla szpitali od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, red. A. Kozierkiewicz, Wspólny Rynek Medyczny, Poznań 2008.
 8. Lisowska B., Zamiast pomocy dla szpitali - długi i prywatyzacja, http://edgp.gazeraprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=42 1609 (31-08-2012).
 9. Lisowska B., Rządowa pomoc nie pomogła co trzeciemu szpitalowi spółce, http://edgp.gazetaprawna. pl/index.php?act=mprasa&sub= article&id=421253 (29-08-2012).
 10. NIK, Informacje o wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpital iw latach 2006-2010, Nr ewid.104/2011/P/10/097/KPZ. http://www.nik.gov.pl/plik/id,3393,vp,4298.pdf ,s.1-72.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania finansowania dokonywanego miedzy Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględniane w wyrównaniu (Dz. U. 1998, nr 134, poz.8740.
 12. Stylo W., Obszary potencjalnych oszczędności w podmiotach leczniczych - cz. I, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny" nr 3, Warszawa 2012.
 13. SikoraD.,Ustawa 203, http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/ medycyna/hasla/339560,ustawa_203.html.
 14. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 24 stycznia 2001 r.).
 15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89).
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408.).
 17. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003, nr 45, poz. 391).
 20. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 176, poz. 1240.).
 21. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. nr 177, poz. 1054).
 23. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).
 24. Wdowiak L., Uwagi do projektu ustawy o ubezpieczeniu w narodowym Funduszu zdrowia i jego uzasadnienie (druk sejmowy 932) 2002.
 25. Watoła J., Kto utrzyma szpitale, "Gazeta Wyborcza" z 11 stycznia 2011 r.
 26. Zyśk R., Płacenie za wyniki leczenia - szansa na poprawę jakości w opiece zdrowotnej? Za zdrowie, nie za świadczenie, "Menedżer Zdrowia", nr 6, 2012, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu