BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Poziom bezrobocia osób w wieku niemobilnym
Unemployment Level of People at Immobile Age
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 147-161, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Gospodarka rynkowa, Rynek pracy, System rynkowy
Unemployment, Unemployment rate, Market economy, Labour market, Market system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezrobocie charakteryzuje wiele cech. Jedną z nich jest struktura według grup wieku. Przedmiotem opracowania jest poziom bezrobocia osób w wieku niemobilnym w skali całej Polski i poszczególnych województw. Analizą objęto lata 1999-2010. (abstrakt oryginalny)

Outline contents: Unemployment is characterized by many features. The one of them is the structure of age groups. The object of these elaboration is unemployment level of people at immobile age, on a whole Poland scale and on provinces scale. An analysis includes years 1999-2010. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 1999, GUS, Warszawa 2000 oraz 2006 i 2011.
 2. Kotlorz D. (red.), Ekonomia rynku pracy, Katowice 2007.
 3. Kowalczyk E., Człowiek wobec bezrobocia, Przegląd Organizacji, nr 4,2008.
 4. Kryńska E., Polityka gospodarcza państwa a zapobieganie i zwalczanie bezrobocia, Polityka Społeczna, nr 1, 2000.
 5. Kwiatkowki E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2005.
 6. Mól D., Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Biuloetyn nr 7, Warszawa 2008.
 7. Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym, MPiPS, Warszawa 2008.
 8. Program: Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa 2008.
 9. Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2011.
 10. Schimanek T., Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, ARF, Warszawa 2010.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu Solidarność pokoleń. Działalność dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa 2011.
 12. Zdrojewski E., Zróżnicowanie stopy bezrobocia w skali województw i powiatów, Zeszyty Naukowe IEiZ Politechniki Koszalińskiej, nr 15, Koszalin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu