BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reczek Bogumiła
Tytuł
Sposoby świadczenia pracy w dobie intensyfikacji technologicznej: nowa koncepcja e-profesji w procesie tworzenia architektury kursu online
The Ways to Provide Service in the Time of Technological Intensification: a New Concept of E-professions in the Process of Creating Architecture of an Online Course
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 189-199, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Postęp techniczny, Społeczeństwo globalne, Platformy edukacyjne
Technical progress, Global society, Educational platforms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój techniki i technologii inicjuje odchodzenie od koncepcji wykonywania prostych prac na rzecz komputeryzacji i mechanizacji. Ta globalna rewolucja pociąga za sobą przeobrażenie wymogów umiejętnościowych, kwalifikacyjnych i stanowiskowych. Dla współczesnego pracownika pokolenia Y fundamentalnego znaczenia nabiera nie tylko wartość pracy w wymiarze ekonomicznym, ale wartościowanie w szerszym niż dotąd kontekście. Zapotrzebowanie na niestandardowe produkty i usługi jest przyczyną transformacji jakościowej i ilościowej kształtu obecnych zawodów. Przed wieloma profesjami pojawiają się przedrostki: "i-", "e-" "tele-" oraz określenia: "zdalny", "online". Jedną z dynamiczniej rozwijających się branż czerpiących korzyści z informatycznego przełomu jest edukacja. Poniżej dokonano próby zarysu koncepcji nowych specjalizacji związanych z kompleksowym procesem tworzenia platformy edukacyjnej oraz usystematyzowanie odpowiedzialności w kontekście powiązań międzystanowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The author takes an attempt to look on technological and information revolution in context of creating a new professional value on the labour market. As shown the difference between generations has an influence on the performance of the actual work because of personal aspirations and needs. The main goal of this article is to outline a new dehumanized quality of work and systematized new occupations concentrated around the creation of an educational platform. It may constitute added value to the polish labour market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Becher, Professional Practices: Commitment & Capability in a Changing Environment, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 1999.
 2. R. B. Bowen, Recognizing and Rewarding Employees, McGraw-Hill, New York 2000.
 3. A. Collin and R. A. Young (Ed.), The Future of Career, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 4. M. Curtin, M. Molineux, J. Supyk-Mellson (Ed.), Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Enabling Occupation, Churchill Livingstone/Elsevier, Edinburgh, New York 2010.
 5. M. Losey, S. Meisinger, D. Urlich (Ed.), The Future of Human Resource Management: 64 Thought Leaders Explore the Critical HR Issues of Today and Tomorrow, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
 6. M. J. Finkelstein, R. K. Seal, J. H. Schuster, The New Academic Generation: A Profession in Transformation, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, London 1998.
 7. K. Grint, The sociology of work, Polity Press, Cambridge, Malden 2005.
 8. G. Kielhofner, Conceptual Foundations of Occupational Therapy, F. A. Davis Company, Philadelphia 1992.
 9. G. Kielhofner, Model of Human Occupation: Theory and Application, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, Baltimore, Philadelphia 2008.
 10. P. Kramer, J. Hinojosa, C. B. Royeen (Ed.), Perspectives in Human Occupation: Participation in Life, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia 2003.
 11. K. Królak-Wyszyńska, Madrość tłumów - dobre praktyki w crowdsourcingu, "e-mentor" 2011, nr 2 (39).
 12. R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2006.
 13. S. B. Merriam, R. G. Brockett, The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction, Jossey-Bass, San Francisco 2007.
 14. J. J. Matthews, D. Megginson, M. Surtees, Rozwój zasobów ludzkich, Onepress, Gliwice 2008.
 15. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.
 16. M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - Strategie - Ryzyko - Finanse, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011 (w druku).
 17. J. Rifkin, Koniec Pracy: Schyłek Siły Roboczej na Świecie i Początek Ery Postindustrialnej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537).
 19. G. Whiteford, V. Wright-St Clair (Ed.), Occupation & Practise in Contex, Churchill Livingstone/Elsevier, Marrickville, NSW, 2005.
 20. H. Dmochowska (red.), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, www.stst.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_oz_maly_rocznik_statystyczny_2010pdf, [1.12.2011].
 21. O. Łodyga, Telepraca - możliwości i ograniczenia "e-mento" 2007, nr 3 (20), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/20/id/443, [1.12.2011].
 22. Ośrodek Renowator dla Małych i Średnich przedsiębiorstw, Baza Certyfikowanych Specjalistów, http//baza.renowator.org.pl/Defaulat.aspx? ProcModuleName=certificate&id=3, oraz www.baza.renow ator.org. pl/?Proc ModuleName=certificate_list, [3.12.2011].
 23. J. Szymański, Książki, Katalog dostępnych książek, http://jszymanski. com/, [2.12.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu