BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz (Politechnika Koszalińska), Pawełczak Iwona (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ubezpieczenia społeczne w różnych formach zatrudnienia
Social Insurance Issue in Various Kinds of Employment
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2012, nr 16, s. 241-265, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Formy zatrudnienia, Umowa o pracę, Umowa o dzieło
Social insurance, Employment forms, Employment contract, Specific task contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń społecznych na stosowanie przez pracodawców różnych form zatrudnienia. Na początku, podane zostały ogólne informacje o ubezpieczeniach społecznych oraz przedstawiono pokrótce proces kształtowania się systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Dalej wymienione zostały aspekty prawne i obowiązki składkowe najpopularniejszych form zatrudnienia, tj. umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Następnie, porównano ubezpieczenia społeczne wynikające z zawierania tychże form zatrudnienia oraz ukazano, które z nich są korzystne dla pracownika, a które dla pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is an analysis of social insurance in various kinds of employment forms. The text includes general information about social insurance and how insurance system in Poland was created. The author introduces law aspects and contributions duty of popular employment forms. The paper also compares cost of the social insurance contributions in various kinds of employment forms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczewska A., Zlecenie nie zastąpi umowy o pracę, Gazeta Podatkowa nr 28 (652) z dn. 2010.04.08.
 2. Encyklopedia Prawa, red. U. Kal ina-Prasznic, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2000.
 3. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Kantor Wydawniczy, Zamczyce 2001.
 4. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002.
 5. Krajewska R., Strupińska M., Praktyczny informator, Różne formy zatrudnienia - obowiązki składkowe i podatkowe na 2006 r., Wiedza i Praktyka 2006.
 6. Leksykon finansowo-bankowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 7. Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2012 roku, Monitoring Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 8. Nahotko S., Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia, Gdańsk Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 9. Patulski A., Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Monitor Prawa Pracy Nr 2/2008.
 10. Poradnik, Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2011.
 11. Poradnik, Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2012.
 12. Poradnik, Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2012.
 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz. U. z 2004 r., Nr 27, poz. 242.
 14. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy z lat 2008, 2009, 2010, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2004 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2009, nr 153, poz. 1227 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz.296.
 19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. z 2009, nr 167, poz. 1322 z późn. zm.
 23. W zwierciadle czasu 75 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, red. Ł. Kucharczyk-Rok, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu