BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych
Residental Funding
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2013, nr 17, s. 53-64, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Rynek mieszkaniowy, Banki hipoteczne, Kredyt mieszkaniowy
Real estate market, Housing market, Mortgage banks, Housing loan
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu jest analiza sposobów finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. W ramach referatu postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jak finansowany jest rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce? 2. Czy sposób finansowania rynku polskich nieruchomości mieszkaniowych wpływa na jego rozwój? Do rozwiązania celu pracy i odpowiedzi na pytania badawcze wykorzystano studia literatury oraz analizę danych statystycznych pochodzących ze źródeł statystyki narodowej, tj. zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is the analysis of the financing of residential real estate in Poland. The paper erected several research problems: how is funded residential real estate market in Poland, how to funding a residential real estate market of Polish influence on the development of the market. To solve research questions were used to study the literature and analysis of statistical data from national statistical sources. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Galbarczyk T., Świderska J., Bank komercyjny w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 2. Mankiw N. G., Taylor M. P., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. Matysek-Jędrych A., System finansowy - definicje i funkcje, Bank i Kredyt, październik 2007.
 4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.
 5. Polański Z., System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1997.
 6. Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807).
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 99, poz. 919).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665).
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1324).
 10. www.knf.gov.pl.
 11. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu