BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Grzegorz
Tytuł
Ryzyko na międzynarodowych rynkach długu publicznego w latach 1970-1990
Risk on International Public Debt Markets in Years 1970-1990
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2013, nr 17, s. 247-260, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Dług publiczny, Wypłacalność, Rynki finansowe
Risk, Public debt, Financial solvency, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia rynków finansowych do ryzyka inwestycyjnego powiązanego z długiem publicznym w latach 1970-1990. Wraz z upadkiem systemu Bretton Woods zaciąganie długu państwowego przybrało na znaczeniu wobec wyeliminowania licznych restrykcji co do przepływów kapitału. Niemniej, zaciągany dług, nie posiadał wystarczającego zabezpieczenia, a przez to generował ryzyko. Podjęte rozważania pozwoliły jednoznacznie dowieść, że dług publiczny zaciągany w latach 70. i 80. nie był pozbawiony ryzyka inwestycyjnego, wynikającego z kondycji finansowo-gospodarczej krajów dłużniczych i dynamicznych zmian globalnej sytuacji makroekonomicznej. Niestety do 1982 r. ryzyko to nie było analizowane przez pryzmat znanych obszarów zagrożeń. Reorientacja tego podejścia dokonała się dopiero, gdy rynki finansowe problemy z obsługą długów narodowych przestały rozpatrywać jako czasowy brak płynności, lecz jako strukturalną niewypłacalność państw - emitentów (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the evolution of investment risk's perception on public debt markets since 1970 until 1990. It was showed that using of foreign credits by national economies was risen after Bretton Woods system collapsed. However, this kind of debt was unsecured and it caused risk as an effect of financial condition of indebted countries as well as dynamic changes in global economic situation. The conducting research allows to prove that public debt created in 70. and 80. contained investment's risk though it wasn't easy noticeable. From this reason, hazardousness wasn't analyzed until 1982. Despite the Mexico's insolvency, the great change into attitude towards the risk on public debt markets happened only after 1986. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. An examination of the developing countries of the 1980 and early 1990, Federal Deposit Insurance Corporation 1997.
 2. A review of Bank Performance, New York 1985.
 3. Bodo M., Zadłużenie zagraniczne Polski: metody i możliwości spłaty, [w:] "Polityka gospodarcza", Instytut Wiedzy, Warszawa 2001/2002, nr 5-6.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 5. Cameron R, Neal L., Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 6. City of London estimates, 1984.
 7. Dornbusch R., The Debt Problem: 1980-1984 and Beyond, (mimeo), MIT, Boston, January 1985.
 8. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.
 9. Krugman P. R., A Model of Balance of Payments Crises, Journal of Money, Credit and Banking, 1979, Vol. 11, nr 3.
 10. Krugman P. R., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2001.
 11. Lucas R. E., Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, The American Economic Review, Vol. 80, nr 2, 1990.
 12. Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Diffin, Warszawa 2003.
 13. Morawski M., Powszechna historia gospodarcza, 1918-1991, Folks, Warszawa 1994.
 14. Pangsy-Kania S., Zadłużenie zagraniczne Polski, UG, Gdańsk 2001.
 15. Schmukler S. L., Financial globalization: gain and pain for developing countries, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, 2nd quarter 2004.
 16. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa- Łódź 2000.
 17. Skulski P., [w:] J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 18. Stambuli P. K., Causes and Consequences of the 1982, World Debt Crisis Pre-doctoral Research Paper, October, University of Surrey 1998.
 19. Wiatr M. S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym, Elementy systemu, SGH, Warszawa 2011.
 20. World Development Report, World Bank 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu