BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalewski Michał (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Zagórska Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa - analiza nadzwyczajnych stóp zwrotu
Mergers and Acquisitions and the Company Value - an Analysis of the Abnormal Return
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 40, s. 125-157, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu akcji, Spółki giełdowe, Wycena akcji
Mergers and acquisitions, Enterprise value, Market value of enterprise, Capital market, Stock rate of returns, Stock market companies, Equity valuation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania
Poland, United States of America (USA), United Kingdom
Abstrakt
Analiza reakcji polskiego rynku kapitałowego na informacje o przejęciach kontroli nad przedsiębiorstwami wydaje się bardzo interesującym zagadnieniem, a niniejsze badania są kolejną próbą takiej analizy. Prezentowane tu badania oparte zostały na standardowej metodologii, odpowiadającej analizom prowadzonym na rynku amerykańskim. W prezentowanych badaniach ograniczono się do analizy reakcji publicznego rynku kapitałowego w latach 2000-2004 wyłącznie w odniesieniu do spółek nabywanych, a więc tych, na których akcje ogłaszano wezwania. Było to podyktowane trudnością w dotarciu do informacji na temat wartości rynkowej przedsiębiorstw nabywających - ogłaszających wezwania (w większości korporacji międzynarodowych) - oraz tym, że ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji polskich spółek nie było dla nich na tyle znaczące, aby istotnie wpłynąć na wartość rynkową nabywców. W badaniach z ogólnej liczby 186 wezwań ogłoszonych w okresie od początku 2000 r. do końca 2004 r. wyeliminowano wypadki, gdy: do wezwania doszło stosunkowo krótko po debiucie giełdowym spółki, na której akcje ogłoszono je (zbyt krótko z punktu widzenia przyjętej metodyki badań, a w szczególności okresów przyjętych do budowy modelu rynkowego dla akcji analizowanych spółek), spółka, na której akcje ogłoszono wezwanie, została w jego rezultacie inkorporowana przez wzywającego lub wycofana z obrotu publicznego (z punktu widzenia przyjętej metodyki badań uniemożliwia to prawidłową budowę modelu rynkowego dla nabywanej spółki), do wezwania doszło przed debiutem spółki na giełdzie. W wyniku tak przeprowadzonej eliminacji otrzymano finalną próbę składającą się z 140 przypadków. Dla nich wszystkich zidentyfikowano daty ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji oraz przeanalizowano zachowanie się kursów akcji. (fragment tekstu)

A paper is an attempt of estimating the effectiveness of mergers and acquisitions in years 2000-2004 from the point of view of the shareholders of the considered companies. The authors of the paper tried to examine the reaction of Polish capital market on the takeover bid. The basic method of the research on the effects for shareholders after the takeover bids was the analysis of the abnormal return (AR) in the established time horizon in relation to the date of the takeover bid. The presented research was limited to the analysis of the public capital market reaction with reference to the acquired companies solely (i.e. these which were asked for the takeover bids). The paper presents the results of the research carried out on the sample of 140 companies discussed in the article. The dates of the takeover public bids for the companies were made and also performance of stock quotes was analyzed for them. The research carried out revealed, that takeover bids had a serious impact on the stocks' rates of return on the Polish capital market. Investments in shares in time from 30 days before and 30 days after the takeover bid brought on average a positive rate of return which was in 67% explicable with an abnormal return. Furthermore, the value of cumulative abnormal return was higher in case of the first takeover bids, which were more surprising than the others, already discounted by the market. The behavior of Polish market, connected with remaining the abnormal (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Aniszewska: Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach. Warszawa 2004, s. 73.
 2. P.J. Szczepankowski: Fuzje i przejęcia. Warszawa 2000, s. 10.
 3. J. Czekaj: Łączenie przedsiębiorstw. W: J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa 2005. s. 243.
 4. M. Lewandowski, J. Strysik: Zjawisko synergii w przypadku fuzji i przejęć przedsiębiorstw. "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 11, s. 72.
 5. R. Kowalski: Główne źródła niepowodzeń procesów fuzji i przejęć. W: Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. Kraków 2004, nr 632, s. 31.
 6. R. Tuzimek: Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Warszawa 2004, s. 354
 7. S. Sudarsanam: Fuzje i przejęcia. Warszawa 1998, s. 221.
 8. J. Szapiel, B. Borkowska: Przejęcia polskich przedsiębiorstw z udziałem inwestorów zagranicznych. W: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. B. Fiedor, J. Rymarczyk. Wrocław 2002. s. 264
 9. P. Wróbel: Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 4. s. 24.
 10. T. Kwiecień: Wpływ przejęć przedsiębiorstw na wartość rynkową firm. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 1, s. 51.
 11. E. Knap: Determinanty powodzenia transakcji fuzji i przejęć. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 11, s. 24.
 12. P. Asquith: Merger bits, uncertainty and stockholders returns. "Journal of Financial Economist" 1983, No 11.
 13. J.C. Van Home: Fundamentals of Financial Management. Englewood Cliffs 1990, s. 621
 14. M. Bradley: The Economic Consequences of Mergers and Tender Offers. W: The Revolution in Corporate Finance. Red. J.M. Stem. D.H. Chew Jr. Oxford-Cambridge 1992. s. 368.
 15. J.F. Weston: The Payoff in Mergers and Acquisitions. W: The Mergers & Acquisition Handbook. Red. M. Rock. New York 1987, s. 42.
 16. M.C. Jensen, R. Rubaek: The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence. "Journal of Financial Economics" 1983, April, s. 5.
 17. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa 1997, s. 403.
 18. J.B. Barney, T.A. Turk: Superior Performance from implementing Merger and Acquisition Strategies: A Resource-Based Analysis. W: The Management of Corporate Acquisitions. Red. G. van Krogh, A. Sinatra, H. Singh. London 1994, s. 125.
 19. A. Rutkowski: Stopy wymiany akcji w rachunku efektywności fuzji i przejęć. W: Zarządzanie finansami. T. I. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Kołobrzeg, 31 maja-czerwca 2001 r. Red. D. Zarzecki. Warszawa 2001, s. 477.
 20. M. Lewandowski, J. Strysik: Premia za kontrolę - ile należy zapłacić? "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 2, s. 53.
 21. M. Kamiński, M. Lewandowski: Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszone wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji - nadzwyczajne stopy zwrotu. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000, nr 4.
 22. G. Piecek: Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach i fuzjach - badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 4-5.
 23. M. Lewandowski: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Warszawa 2001, s. 148-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu