BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreczmańska-Gigol Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efekty korzystania z faktoringu w zależności od rodzaju transakcji
Effects of using factoring depending on the type of transaction
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 86, s. 93-110, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Oszustwa finansowe, Zagrożenia społeczne, Faktoring, Ryzyko kredytowe
Financial fraud, Social risks, Factoring, Credit risk
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Różnorodność ofert instytucji faktoringowych na rynku powoduje, że przedsiębiorca przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy z faktorem powinien dokładnie przeanalizować warunki współpracy, aby jak najlepiej zaspokoić swoje oczekiwania co do efektów tej współpracy. Każdy z rodzajów faktoringu przyniesie inne skutki ekonomiczne. Przedsiębiorca może korzystać ze wszystkich funkcji faktoringu, czyli finansowej, gwarancyjnej, administracyjnej i dodatkowej - usługowej. Może jednak być tak, że nie zależy mu na którejś z nich. Rezygnując z niej, będzie mógł ponosić niższe koszty. Pamiętać należy jednak o tym, że inne skutki pociągnie za sobą taka współpraca. Efekty ekonomiczne niektórych rodzajów faktoringu różnią się od siebie nieznacznie. Na przykład w faktoringu niepełnym i mieszanym nie występuje efekt eliminacji ryzyka kredytowego dłużników. Wszystkie pozostałe efekty występują. Faktoring przyspieszony i zaliczkowy nie różnią się występowaniem określonych efektów, ale ich nasileniem. Efekt poprawy płynności przy faktoringu przyspieszonym będzie nieco bardziej widoczny niż przy faktoringu zaliczkowym. Zupełnie inne skutki wywołuje faktoring wymagalnościowy, gdzie w ogóle nie ma efektu poprawy płynności. W faktoringu tajnym przedsiębiorca nie musi obawiać się popsucia stosunków z kontrahentami, a jednocześnie poprawia swoją płynność. Nie występują tu jednak efekty tak ważne, jak poprawa struktury bilansu, poprawa ratingu lub scedowanie na faktora obowiązków związanych z zarządzaniem należnościami. N a szczególną uwagę zasługują efekty specjalnych rodzajów faktoringu. Przede wszystkim należy się zainteresować faktoringiem zmodyfikowanym, faktoringiem zobowiązaniowym i faktoringiem zamówieniowym oraz efektami, jakie mogą wywołać. Każda decyzja wyboru faktora i rodzaju umowy musi być poprzedzona analizą potrzeb przedsiębiorcy, które następnie powinny być skonfrontowane z efektami zastosowania różnych rodzajów faktoringu. Dopiero na tej podstawie możliwe będzie dokonanie optymalnego wyboru(abstrakt oryginalny)

Factoring is becoming an increasingly important practice for companies. However, there are different types of factoring, which bring different economic results. The authoress thoroughly analyses and describes the effects which accompany different types of factoring transactions according to the criteria related to risk placement, notifying the debtor, ways of communication, territorial reach and the moment of settling the liability. Special forms of factoring are discussed separately. In the conclusions the authoress states that better knowledge of the essence of different transactions will allow the entrepreneur to choose the type of factoring that is most suitable for his needs(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baumann H. A., Factoring, Warenkreditversicherung, Zessionskredit. Eine vergleichende Darstellung, Dissertations-Drückerei Ch. Schön, München 1966
  2. Frendzel M., Instrumenty finansowe w świetle MSR 39 - ujmowanie i wycena, "Monitor Rachunkowości i Finansów", Nr 12 (57) 2003 i Nr 6 (63) 2004.
  3. Hermann J., Handbuch Factoring, visAvis Verlag, Bonn 2006
  4. Korenik D., Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości, CedeWu, Warszawa 2007
  5. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006.
  6. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w teorii i w praktyce, wyd. 3, Helion, Gliwice 2007
  7. Kreczmańska-Gigol K., Opłacalność faktoringu, Difin, Warszawa 2007
  8. Kreczmańska-Gigol K., Wpływ faktoringu na bilans faktoranta, "Prawo Przedsiębiorcy", Nr 34 (762), Rok XVII , 21-28.2007.
  9. Mevissen D., Mittelstandsfinanzierung mit Factoring und Basset Backed Securities. Grundlagen. Praxis. Bewertung, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2005.
  10. Olbort S., Becker J., Weimer H., Factoring und Zentralregulierung. Anwendung. Funktionen. Ziele, Heller Bank, Verlag Moderne Industrie, Stuttgart 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu