BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierniczak Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena przemian strukturalnych gospodarki aglomeracji warszawskiej w latach 1995-2005 w świetle analizy przesunięć
Assessment of structural changes of the Warsaw agglomeration economy in the years 1995-2005 in the view of shift analysis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 87, s. 170-188, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Przemiany społeczne, Aglomeracje miejskie, Przekształcenia strukturalne
Economy, Social change, Urban agglomerations, Structural transformation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Swoboda w tworzeniu nowych zakładów pracy, będąca jednym w instrumentów polityki przekształceń gospodarki, przyniosła w aglomeracji warszawskiej znaczący wzrost liczby firm. W latach 1995-2005, pod względem zmian strukturalnych gospodarki aglomeracji warszawskiej, doszło do ugruntowania przewagi sektora usług kosztem sektora przemysłu. Sektor rolniczy pozostał na dotychczasowym poziomie. Pozycja Warszawy na tle aglomeracji jest dominująca w dziedzinach, w których Warszawa pełni funkcje centralne nie tylko pod względem regionu, ale i kraju. Wyniki przeprowadzonej analizy przesunięć należy interpretować zwracając szczególną uwagę na przyjęty okres badań, tj. lata 1995-2005. Gospodarka Warszawy na zjawisko przejścia z systemu gospodarki centralnie planowanej na system wolnorynkowy zareagowała bardzo szybko.(fragment tekstu)

The article evaluates structural changes that took place in the Warsaw agglomeration economy in the years 1995-2005. The research was done using shift analysis, with the number of companies as a measure. Structural changes in the economy of Warsaw agglomeration were presented through the division into Warsaw and outside Warsaw area and related to changes which had taken place in the country's economy. I n the years 1995-2005 in the Warsaw agglomeration economy the service sector established its superiority over the industrial sector. The agricultural sector remained on an unchanged level. I n the outside Warsaw part of the agglomeration some sections of economy in the service sector, which hitherto were characteristic of the economy in the capital, such as financial agency services, real estate and company management and education, developed. In many respects the outside Warsaw area became competitive with the capital. The factors which attract new investors and encourage the citizens to launch business activity in the outside Warsaw area are better cost terms than in Warsaw, lower real estate prices, lower costs of labor and goodwill of local authorities. As compared with the agglomeration, Warsaw kept its superior position in the areas in which Warsaw performs central functions not only in relation to the region but the whole country. C hanges in the structure of the Warsaw agglomeration economy, which were stated in the first years of the transformation period and strengthened in the years 1995-2005, will continue to take place. As a result, the share of production will fall and the share of services, especially financial, business management and telecommunications services, will rise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dowall D. E., Sadowy M., Zalewski A., Transformacja gospodarki Warszawy i jej perspektywy, Efe kt, Warszawa 1994
 2. Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitarne Warszawy, IGiPZ PAN , zeszyt 53, Warszawa 1998.
 3. Gorzelak G. (red.), Przemiany polskiej przestrzeni, Wydawnictwa Europejskiego Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997.
 4. Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2002
 5. Jewtuchowicz A., Terytorialne i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997
 6. Nowosielska E., Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997: Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, PAN IGiPZ, Warszawa 2000
 7. Poniatowska-Jaksch M., Aktywność gospodarcza strefy podmiejskiej Warszawy w latach 1989-1993, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia do Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, Dz.U. Nr 58 poz. 685 z późn. zm.
 9. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, przyjęte uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXII /2746/2006 z dnia 10 października 2006 r.
 10. Węcławowicz G. (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002.
 11. Zalewski A., Ziółkowski M., Strategia rozwoju Warszawy do 2010 roku. Etap I. Raport o stanie Warszawy. Przekształcenia strukturalne i tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego Warszawy w latach 1990-1996, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu