BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Projekty inwestycyjne jako realne kontrakty opcyjne
Investment projects as real option contracts
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 88, s. 22-39, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Kontrakty opcyjne, Wycena opcji
Investment project, Option contracts, Options pricing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule pokazano, iż istnieje możliwość potraktowania inwestycji jako kontraktów opcyjnych standardowych lub egzotycznych, które pozwalają na uzyskanie odmiennych wyników niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod wyceny projektów. Przedstawiono przykłady praktycznego stosowania wybranych konstrukcji opcyjnych w ocenie projektów inwestycyjnych przez światowe koncerny i porównano je z innymi metodami. Podkreślone zostały różnice pomiędzy kontraktami finansowymi i realnymi, które często uniemożliwiają zastosowanie modelu Blacka-Scholesa do oceny projektów inwestycyjnych potraktowanych dla potrzeb wyceny jako opcji. Zaprezentowane podejście stwarza nie tylko nowe pole zastosowań modeli opcyjnych, lecz również możliwość uzupełnienia stosowanych obecnie metod oceny efektywności inwestycji. (abstrakt oryginalny)

The article shows that there is a possibility of treating investments as standard or exotic option contracts, which allow obtaining different results than when using traditional methods of project evaluation. Examples of practical applications of chosen option structures in investment project evaluation used by world concerns have been presented and compared with other methods. Differences between financial and real contracts, which often prevent the use of Black-Scholes model to evaluate investment projects treated as options for the needs of valuation, have been stressed. The presented approach provides not only for the new area of option model application but also for the opportunity to complement the currently used methods of investment efficiency evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brach M. A., Real Options in practice, WI LEY FINANC E, New Jersey 2003
 2. Choudhry M., The bond and money markets. Butterworth-Heinemann, Oxford 2003.
 3. Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 4. Sharpe W. F., Investments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1978.
 5. Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy", 1973, Nr 81.
 6. Chesney M., Jeanblanc-Pique M., Yor M., Brownian Excursions and Parisian Barrier Options, "Advances in Applied Probability", 1997, Nr 29.
 7. Cox J. C., Ross S., Rubinstein M., Options Pricing: A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics", wrzesień 1979 r.
 8. Dzierża J., Ficak B., Przykłady opcji realnych, "Rynek Terminowy" 3/04
 9. Fernandez P., Valuing Real Options: Frequently Made Errors, Working Papers IESE Business School, Madrid 2001
 10. Folta T. B., Ferrier W. J., The effect of National Culture on Partner Buyouts in Cross-Border Biotechnology Alliances, "Journal of High Technology Management Research", 2000, Nr 11.
 11. Geske R., The valuation of compound options, "Journal of Financial Economics", 1979, Nr 7.
 12. Grafstrom C., Lundquist L., Real Option Valuation vs. DCF Valuation - An application to a North Sea oilfield (praca magisterska), Stockholm University, School of Business, wiosna 2002 r.
 13. Leslie K. J., Michaels M. P., The Real Power of Real Options, "The McKinsey Quarterly", 1997, Nr 3.
 14. Myers S. C., Determinants of corporate borrowing, "Journal of Financial Economics", 1977, Nr 5.
 15. Rendleman R. J., Bartter B. J., Two-state option pricing. Unpublished paper, Graduale School of Management. Northwestern University, Evanston, Illinois 1978.
 16. Rubinstein M., Somewhere Over the Rainbow, "Risk", 1991, Nr 4 (11).
 17. Rubinstein M., Double trouble, "Risk", 1992, Nr 4
 18. Stulz R., Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets, "Journal of Financial Economics", 1982, Vol. 10, Nr 2.
 19. Wojtyło P., Zabezpieczenia kursowe, "Finansista", Nr 12 (25), grudzień 2003 r.
 20. Real Options Group. Creating Value Through Flexibility. GlaxoSmithKlein, London-Los Angeles-Dallas-Nicosia 2001, www.rogroup.com
 21. Who Has Opted for Real Options - And Why, "Businessweek" online, 7 June 1999, http://www.businessweek.com/1999/99_23/b3632143.htm
 22. www.merck.com, 7 czerwca 2007 r
 23. www.biospace.com, 7 czerwca 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu