BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowski Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Budżet zadaniowy gminy - możliwości i bariery jego wdrożenia
Gmina's assignment budget - opportunities and barriers of its implementation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 88, s. 103-114, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Gmina, Środki publiczne, Planowanie finansowe, Obszary problemowe
Task budget, District, Public funds, Financial planning, Problem areas
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne założenia i zalety koncepcji budżetu zadaniowego jako alternatywnej - do tradycyjnej metody budżetowania - techniki tworzenia i racjonalnego wydawania środków publicznych. Autor opisał typologię mierników stosowanych przy konstruowaniu budżetu zadaniowego oraz zdefiniował główne obszary problemowe (związane m.in. z konstruowaniem mierników kosztowych i efektywnościowych), które pojawiają się w momencie przechodzenia z budżetu klasycznego na zadaniowy. (abstrakt oryginalny)

In this article the main principles and advantages of the concept of assignment budget as an alternative - compared with the traditional budgeting method - technique of accumulating and rational distribution of public means are presented. The author described the typology of measures used in constructing an assignment budget and defined the main problem areas (among others related to constructing cost and efficiency related measures) which appear at the moment of transition from the classic to assignment-oriented budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006
 2. Domański K., Kozyra B., Szołno-Koguc J., Narzędzia efektywnego zarządzania - planowanie zadań w układzie wieloletnim i rocznym. Praktyczny poradnik dla powiatów, cz. 5, Brytyjski Fundusz Know How Fundusz Współpracy, wyd. I, Warszawa 2000.
 3. Filas J., Piszczek M., Stobnicka I., Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 4. Lubińska T. (red.), Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2007
 5. Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Budżet i finanse 2006. Poradnik dla samorządów, MUNICIPIU M, Warszawa 2006.
 6. Poradnik dla samorządów, MUNICIPIU M, Warszawa 2006.
 7. Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych, PW E, Warszawa 2002
 8. Pakoński K. (red.), Budżet. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin, cz. 3, MUNICIPIU M, Warszawa 2000.
 9. Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006
 10. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, MUNICIPIU M, Warszawa 2004.
 11. Jankowski W., Budżet zadaniowy, "Wspólnota", Nr 17/763 z 29 kwietnia 2006 r.
 12. Patrzałek L., Jakie są praktyczne problemy wdrażania budżetu zadaniowego w samorządzie, "Gazeta Prawna", Nr 217 (1835) z 8 listopada 2006 r
 13. Sajnaj B., Budżet operacyjny i majątkowy - nowy sposób prezentacji sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", Nr 1-2/2006.
 14. Swianiewicz P., Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego - teoria i praktyka, "Finanse Komunalne", Nr 6/2004
 15. Zalewski Ł., Jak wprowadzić i realizować budżet zadaniowy w gminie, "Gazeta Prawna", Nr 82 (1700) z 26 kwietnia 2006 r
 16. Zalewski Ł., Budżet samorządu terytorialnego jasny i zrozumiały, "Gazeta Prawna", Nr 217 (1835) z 8 listopada 2006 r.
 17. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/16, pobrano 25 listopada 2007 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu