BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goszczyński Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza skuteczności wybranych świec japońskich dla polskiego rynku akcji
Analysis of effectiveness of chosen candlestick charts for the Polish stock market
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 88, s. 151-167, rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Akcje, Rynek akcji, Analiza techniczna akcji
Shares, Equity market, Shares technical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest badanie skuteczności świec japońskich dla polskiego rynku akcji. Rosnąca popularność tej grupy narzędzi analizy technicznej, przy jednoczesnym słabym zbadaniu jej siły predykcyjnej czyni wartościową analizę świec pod kątem prognostycznym. Badanie przeprowadzono dla wybranych formacji świecowych, wykorzystując do tego próbę dwudziestu czterech spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 12-12-2000r. do 16-03-2007r., co daje łączną liczbę 37320 obserwacji. Porównanie otrzymanych rezultatów dla poszczególnych świec ze strategią kontrolną, polegającą na policzeniu odsetka wszystkich realnych sytuacji odwrócenia lub kontynuacji danego trendu, niezależnie od tego czy wystąpiły po sygnale świecowym, czy nie, dało pozytywne rezultaty. Zastosowanie właśnie takiego kryterium porównawczego było podyktowane chęcią określenia siły predykcyjnej świec, a nie tworzeniem systemu transakcyjnego. Otrzymane rezultaty świadczą, że grupa narzędzi analizy technicznej zwanych świecami japońskimi ma pewne wartości prognostyczne mogące pomóc inwestorom w trafniejszym określeniu krótkookresowego kształtowania się relacji podaży i popytu. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of this article is investigating the effectiveness of candlestick charts for the Polish stock market. The growing popularity of this group of technical analysis tools with simultaneous little knowledge of its predictive strength makes candlestick analysis a valuable tool from the perspective of prognosis. The research was conducted for chosen candlestick forms using to this end a sample of twenty-four companies quoted on the Warsaw Stock Exchange between December 12, 2000 and March 16, 2007, which gives us the total of 37320 observations. Comparing the obtained results for individual candlesticks with a control strategy consisting of calculating a percentage of all real situations of reversion or continuation of a given trend depending on whether they appeared, or not, after the candlestick signal, brought about positive results. The use of this comparative criterion was influenced by willingness to determine the predictive powers of candlesticks and not by creating a transactional system. The obtained results prove that the set of tools for technical analysis referred to as candlestick charts has certain prognostic values which might help investors correctly determine short-term development of relations between supply and demand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Karjalainen R., Using Genetic Algorithms to Find Technical Trading Rules, "Journal of Financial Economics", No. 51, 1999
 2. Backhouse R. E., Truth and Progress in Economic Knowledge, Edward Elgar Publishing, July 1997.
 3. Bessembinder H., Chan K., Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis, Financial Management, Summer 1998
 4. Brock W., Lakonishok J., LeBaron B., Simple Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, "The Journal of Finance", Vol. 47, December 1992.
 5. Caginalp G., Laurent H., The Predictive power of price patterns, "Applied Mathematical Finance", No. 5, 1998.
 6. Carter R.B., Van Auken H.E., Security Analysis and Portfolio Management: A Survey and Analysis, "Journal of Portfolio Management", Spring 1990.
 7. Clyde W.C., Osler C.L., Charting: Chaos Theory in Disguise?, "The Journal of Futures Markets", August 1997.
 8. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2001.
 9. Fama E.F., Blume M.E., Filter Rules and Stock-Market Trading, "The Journal of Business", Jan 1966
 10. Fama E.F., Effiecient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", May 1970.
 11. Fock J. H., Klein C., Zwergel B., Performance of Candlestick Analysis on Intraday Futures Data, "Journal of Derivatives", 2005.
 12. Frankel J.A., Froot K.A., Chartists, Fundamentalist, and Trading in the Foreign Exchange Market, "The America Economic Review", May 1990.
 13. Gehrig T., Menkhoff L., Extended Evidence on the Use of Technical Analysis in Foreign Exchange, "International Journal of Finance & Economics", Oct 2006
 14. Jensen M., Benington G.A., Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidence, "Journal of Finance", 1970.
 15. Jensen M., Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency, "Journal of Finance", 1978
 16. Lo A.W., Mamaysky H., Wang J., Foundation of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation, "The Journal of Finance", August 2000
 17. Lukac L.P., Brorsen B.W., A Comprehensive Test of Futures Market Disequilibium, "The Financial Review", Vol. 25, No. 4, November 1990.
 18. Lukac L.P., Brorsen B. W., Irwin S. H., A Test of Futures Market Disequilibrium Using Twelve Different Technical Trading Systems, Applied Economics, 1988.
 19. Malkiel B.G., Błądząc po Wall Street, WI G-Press, Warszawa 2003.
 20. Marshall B.R., Young M. R., Rose L.C., Candlestick Technical Trading Strategies: Can They Create Value for Investor?, CFA Digest, Feb 2007.
 21. Morris G. L., Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures, McGraw-Hill, New York 1995.
 22. Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WI G-Press, Warszawa 1999.
 23. Neely C., Weller P., Ditmar R., Is Technical Analysis in the Foreign Exchange Market Profitable? A genetic programming approach, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Dec 1997, Vol. 32.
 24. ison S., Japanese Candlestick charting techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East, New York Institute of Finance, New York 1991.
 25. Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WI G-Press, Warszawa 1996.
 26. Park C.H., Irwin S.H., What Do We Know about the Profitability of Technical Analysis?, "Journal of Economic Surveys", No 21, 2007.
 27. Plummer T., Psychologia rynków finansowych: U źródeł analizy technicznej, WI G-Press, Warszawa 1995.
 28. Ready M.J., Profits from Technical Trading Rules, Financial Management, Autumn 2002.
 29. Schwager J.D., Analiza techniczna rynków terminowych, WI WI G-Press, Warszawa 2002.
 30. Sullivan R., Timmermann A., White H., Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and The Bootstrap, "The Journal of Finance", October 1999
 31. Taylor M.P., Allen H., The Use of Technical Analysis in the Foreign Market, "Journal of International Money and Finance", June 1992.
 32. Tian G.G., Wan G.H., Guo M., Market Efficiency and the Returns to simple Technical Trading Rules: New Evidence from U.S. Equity Market and Chinese Equity Markets, Asia-Pacific Financial Markets, 2002.
 33. Witkowska D., Marcinkiewicz E., Construction and Evaluation of Trading Systems: Warsaw Index Futures, International Advances in Economics, February 2005.
 34. Wong W.K., Manzur M., Chews B. K., How Rewarding is technical analysis? Evidence from Singapore Stock Market, Applied Financial Economics, July 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu