BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pajewska-Kwaśny Renata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stan ochrony zdrowia w Polsce - diagnoza i perspektywy systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego
The state of preventive health care in Poland - diagnosis and prospects of the system of private health insurance
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2008, z. 89, s. 9-20, rys.,tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Ochrona zdrowia, Gospodarka rynkowa
Health care insurance, Health care protection, Market economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Mając na względzie doświadczenia gospodarki rynkowej, efektywność funkcjonowania instytucji zarządzających publicznymi środkami, jak np. NFZ, ZUS, czy KRU S itp., można postawić tezę, że racjonalne wykorzystanie środków publicznych w systemie opieki zdrowotnej może być zapewnione poprzez wprowadzenie możliwości zarządzania obowiązkową składką przez instytucje prywatne. Dotychczasowe propozycje budowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przedstawione w Polsce zakładały dostęp instytucji prywatnych do finansowania publicznego w postaci refundacji kosztów określonych procedur (propozycja ministra Hausnera, propozycja Ministerstwa Zdrowia) lub zarządzania wyłącznie częścią składki obowiązkowej (propozycja zespołu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich12). Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że kraje, które dopuszczają instytucje prywatne do zarządzania publiczną składką, czynią to na poziomie składki, a nie refundacji świadczeń (wyjątkiem jest tu Australia). Rozwiązanie takie jest bardziej czytelne dla klienta, pozwala też na elastyczne budowanie oferty i dostosowanie usług do potrzeb klienta. W krajach, w których funkcjonują rozwiązania pozwalające instytucjom prywatnym zarządzać składką na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, tworzony jest system wyrównywania ryzyka na poziomie opłacanej składki (np. system wyrównawczy w Holandii i na Słowacji). Doświadczenia te wskazują na konieczność zbudowania systemu, który pozwala na dostosowanie wysokości składki do ryzyka oraz uwzględnienia zasady solidaryzmu społecznego, to znaczy stworzenia mechanizmu, w którym opłacana składka nie zależy w pełni od indywidualnego poziomu ryzyka osoby ubezpieczonej. Doświadczenia międzynarodowe wskazują także na to, że rozwój prywatnych ubezpieczeń wymaga wsparcia ze strony państwa poprzez system ulg podatkowych lub dopłat adresowanych do określonych grup klientów (np. osoby starsze, osoby(fragment tekstu)

The system of public health care, although repeatedly reformed, still requires introducing deep changes, especially as concerns financing health benefits. Comparing reforms carried out in other countries, it seems that the only solution available at this moment will be to limit the scope of guaranteed medical services and introduce payment for some of them. At the same time we get space for commercial medical activity, where some services may be financed e.g. with the use of additional health insurance. In countries of Western Europe this instrument is widely applied as a type of insurance which is complementary to general insurance. The wide-scale social research carried out recently has shown that the Polish society only to a limited degree is aware of the direction of the planned reforms and very reluctant to incur additional costs related to medical care, while at the same time it is willing to maintain the obligatory health insurance. It is a significant barrier for the development of commercial health insurance. Perhaps e.g. tax reductions, which were over a year ago promised by the former Finance Minister, will be an incentive to a wider use of this instrument.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania Budżetów Gospodarstw Domowych za 2005 rok
 2. Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwiązań, Polska Izba Ubezpieczeń, luty 2008 r.
 3. Czapiński J., Panek T., red., Opieka zdrowotna, korzystanie, finansowanie i opinie społeczne, w: Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007
 4. Kornai J., Eggleston K., Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
 5. Narodowy rachunek zdrowia, GUS 2008, dane za 2005 rok.
 6. Nojszewska E., Miller J., Raport otwarcia - system ochrony zdrowia w Polsce, http://www.rpo.gov
 7. Pajewska R., Analiza funkcjonowania rynku komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach. Badanie własne realizowane w 2004 r.
 8. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 roku, GUS, 2008.
 9. Rocznik OECD 2007.
 10. Tymowska K., Opieka zdrowotna, korzystanie, finansowanie i opinie społeczne, w: J. Czapiński, T. Panek, red., Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 11. http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/objectives_pl.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu