BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Interpretacja efektu predyspozycji w kontekście teorii finansów behawioralnych
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 9-20, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Finanse behawioralne, Rynek usług finansowych, Inwestycje
Finance, Behavioural finance, Financial services market, Investment
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Efekt predyspozycji to jedna z ważniejszych i zarazem szeroko udokumentowanych anomalii w zachowaniu się inwestorów na rynku kapitałowym. Shefrin i Statman, publikując pierwszy artykuł na temat efektu predyspozycji, upatrywali jego przyczyn w takich zjawiskach, jak: mentalna księgowość (papierowe straty bolą mniej niż te zrealizowane), pragnienie dumy i unikanie żalu oraz problem samokontroli. W dalszych badaniach nad efektem predyspozycji, wielu naukowców szukało odpowiedzi na pytanie, co wywołuje daną anomalię i dlaczego inwestorzy zachowują się w ten właśnie sposób. Powszechna wiara w regresję kursów do długoterminowej średniej, malejąca wrażliwość na dodatkowe straty i zyski, awersja do ryzyka, dysonans poznawczy oraz efekt utopionych kosztów, to tylko niektóre z interpretacji efektu predyspozycji, jakich dostarcza nam literatura finansów behawioralnych. Efekt predyspozycji nie posiada jeszcze jednej konkretnej interpretacji, ale każda z wymienionych wyżej teorii przyczynia się do lepszego zrozumienia omawianej anomalii oraz stwarza pole do dalszych badań w tej dziedzinie. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barberis N., Huang M., Santos T., Prospect Theory and Asset Prices, "Quarterly Journal of Economics", 116, s. 1-53, 2001
 2. Brockner J., The Escalation of Commitment to a Failing Course of Action: Toward Theoretical Progress, "The Academy of Management Review", 17, s. 39-61, 1992.
 3. Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa, "Materiały i Studia NBP", Zeszyt Nr 165, Warszawa 2003.
 4. Czajkowska M., Ryzyko i niepewność w kontekście finansów behawioralnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem", s. 62-90, Warszawa 2004
 5. De Bondt W. F. M., Thaler R., Does the Stock Market Overreact?, "Journal of Finance" 40, s. 793-805, 1985
 6. Festinger L., A theory of cognitive dissonance, Stanford, CA: "Stanford University Press", 1957.
 7. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, "Econometrica" 47 (2), s. 263-292, 1979.
 8. Odean T., Are Investors Reluctant to Realise Their Losses?, "Journal of Finance" 53, s. 1775-1798, 1998a
 9. Shefrin H., Statman M., The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence, "Journal of Finance" 40, s. 777-790, 1985
 10. Staw B. M., Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action, "Organizational Behavior and Human Performance" 16, s. 27-44, 1976.
 11. Staw B. M., The Escalation of Commitment: An Update and Appraisal, w: Shapira (ed.): Organizational Decision Making, "Cambridge University Press", 1997
 12. Shiller R. J., Human Behavior and the Efficiency of the Financial System, NBER "Working Paper", Nr 6375, 1998
 13. Thaler R. H., Johnson E. J., Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes on Risky Choice, "Management Science", s. 643-660, 1990
 14. Thaler R. H., Shefrin H., An Economic Theory of Self-Control, "Journal of Political Economy" 89(2), s. 391-406, 1981
 15. Weber M., Camerer C. F., The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis, "Journal of Economic Behavioral & Organization" 33, s. 167-184, 1998.
 16. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
 17. Zuchel H., What Drives the Disposition Effect?, SFB504 Discussion Paper 01-39, Universitaet Mannheim 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu