BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piętak Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konwergencja regionalna w Hiszpanii w latach 1995-2012
Regional Convergence in Spain in 1995- 2012
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 5, s. 161-187, mapa, rys., tab., bibliogr., 23 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Konwergencja regionalna, Dochód narodowy, Produktywność ziemi, Produktywność kapitału, Produktywność pracy, Produktywność czynników wytwórczych
Regional convergence, National income, Productivity of land, Capital productivity, Labour productivity, Total Factor Productivity (TFP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie procesu konwergencji regionalnej w Hiszpanii w latach 1995-2012. W opracowaniu wykorzystano koncepcję konwergencji absolutnej i miary beta i sigma konwergencji. Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie zjawiska konwergencji absolutnej w Hiszpanii w analizowanym okresie. Regiony z wysokim poziomem dochodów per capita w roku bazowym charakteryzowały się niższą dynamiką wzrostu gospodarczego w porównaniu z regionami rozwiniętymi. Ponadto dyspersja dochodów wokół dochodu średniego także uległa redukcji, co potwierdza istnienie konwergencji typu sigma. Konwergencja pomiędzy regionami Hiszpanii występowała także w przypadku produktywności pracy. Przeprowadzone analizy pokazały, że w głównej mierze bazowała ona na konwergencji technicznego uzbrojenia pracy. Konwergencja produktywności kapitału odegrała mniejsze znaczenie. W artykule przeprowadzono także badania dotyczące procesu konwergencji innych czynników wpływających na poziom produktywności pracy, a mianowicie zbadano konwergencję w poziomie kapitał ludzkiego oraz wydatkach ponoszonych na badania i rozwój. W ich przypadku regiony hiszpańskie wykazały silną konwergencję. Autor przygotowując artykuł wykorzystał literaturę polską, angielską oraz hiszpańską. Dane statystyczne dotyczące Hiszpanii oraz jej autonomicznych regionów pochodzą z bazy udostępnionej przez Instituto Nacional de Estadística, AMECO oraz Fundación Bancaja-Ivie.

The article examines the process of regional convergence in Spain from 1995 to 2012. The author uses both beta- and sigma-convergence measures. The research confirms the existence of absolute convergence in Spain during the studied 17-year period, the author says. Regions with a high level of per capita income in the base year had lower economic growth rates, Piętak notes, adding that "income dispersion around the average income was reduced, confirming the existence of sigma-convergence." The research shows that there was a process of convergence in labor productivity in the analyzed period. In the case of labor productivity the capital/labor ratio played the key role, Piętak says, while capital productivity was less important. The author also examined the process of convergence for two other factors affecting labor productivity: human capital and R&D expenditure. In this case Spanish regions showed a strong convergence in the analyzed period, Piętak notes. The author used Polish, English and Spanish research reports when writing the article. Statistical data on Spain and its autonomous regions used in the paper come from Spain's National Statistics Institute and AMECO, the annual macroeconomic database of the European Commission's Directorate General for Economic and Financial Affairs. Piętak also used data made available by Spain's Bancaja Foundation and the Valencian Institute of Economic Research (IVIE). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AMECO - annual macro-economic database of the European Commission's.
 2. Blair J.P. [1995], Local Economic Development: Analysis and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks.
 3. Barro R.J. [1991], Economic Growth in a Cross Section of Countries,"Quarterly Journal of Economics", vol. 106, s. 407-443.
 4. Barro R.J., Sala-i-Martin X. [1991], Convergence Across States and Regions,"Brookings Papers on Economic Activity", no. 1, s. 107-182.
 5. Carreras A. [1990], Cataluña, primera región industrial de España, w: J. Nadal, A Carreras, Pautas regionales de la industralización española, siglos XIX y XX, Ariel, Barcelona, s. 259-295.
 6. Delgado M., Sánchez Fernández J. [1998], Las desigualdades territoriales en el Estado Español 1955-1995, "Revista de Estudios Regionales", no. 51, Málaga, s. 61-89.
 7. Dębniewski G., Gryciuk R. [2002], Makroekonomia. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 8. Domański R. [1997], Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Domínguez R. [2002], La riqueza de las regiones. Las desigualdades económicas regionales en España 1700-2000, Alianza, Madryt.
 10. Fundación Bancaja-Ivie, www.ivie.es (10.01.2014).
 11. Gawlikowska-Hueckel K. [2003], Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Houston D.B. [1967], The Shift and Share Analysis of Regional Growth: a Critique,"Southern Economic Journal", vol. 33, no. 4, s. 577-581.
 13. INE-Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es (10.01.2014).
 14. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth,"Quarterly Journal of Economics", vol. 107, no. 2, s. 407-437.
 15. Martín-Rodriguez M. [1992], Pautas y tendencias de desarrollo económico regional en España: una visión retrospectiva, w: Ejes territoriales de desarrollo: España en la Europa de los 90, eds. J. Velarde, J.L. García Delgado, A. Pedreño, Colegio de Economistas de Madrid, s. 133-155.
 16. Peña A.R. [2006], Factores determinantes del nivel de desarrollo económico en Andalucía: un análisis comparativo en el contexto de las regiones españolas, Fundación Centro de Estudios Andaluces, Documento de Trabajo E2006/04.
 17. Raymond J.L. [1994], La distribución regional de PIB per cápita y su evolución en el tiempo. Un análisis de la hipótesis de la convergencia, "Revista Asturiana de Economía", Oviedo, no. 1, s. 69-91.
 18. Sala-i-Martin X. [1996], Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence, "European Economic Review", vol. 40, s. 1325-1352.
 19. Simpson J. [1997], La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, Alianza, Madryt.
 20. Stevens B.H., Moore C.L. [1980], A critical review of the literature on shift-share as a forecasting technique, "Journal of Regional Science", vol. 20, no. 4, s. 419-437.
 21. Tortella G. [1994], Patterns of Economic Retardation and Recovery in South Western Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries, "Economic History Review", vol.47, no.1, s. 1-21.
 22. Villaverde Castro J. [2007], Crecimiento y convergencia regional en España. (Algunas) causas del cambio, "Papeles de Economía Española", no. 11.
 23. Woźniak M.G. [2008], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, UJ, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu