BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wahania sezonowe cen na polskim rynku jabłek
Seasonal Price Fluctuation on the Polish Apple Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 346-350, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Ceny skupu, Ceny eksportowe, Ceny importowe, Wahania sezonowe w gospodarce
Fruit, Purchase prices, Export prices, Import prices, Seasonal fluctuations in the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była identyfikacja sezonowych wahań cen skupu jabłek przeznaczonych do konsumpcji bezpośredniej, przetwórstwa, na eksport, a także importowanych. Polska jest czwartym producentem i drugim eksporterem jabłek na świecie. Produkcja tych owoców cechuje się sezonowością, co prowadzi do występowania znacznej zmienności cen w ciągu roku. Dekompozycja szeregu czasowego wykazała, że wahania sezonowe cen w badanym okresie (2004-2013) zwiększyły się. Mogło to wynikać z działań dostosowawczych uczestników rynku do aktualnych potrzeb popytowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of article was the identification of seasonal fluctuation of apple purchase prices on the domestic market. It concerned the apples destined for directly consumption, for processing furthermore for export and import. Poland is the fourth producer and second exporter of apples in the world. The production of these fruits is seasonal, which leads to noticeable prices fluctuation during the year. The decomposition of time series revealed increase of seasonal fluctuation of prices in years 2004-2013. It may result from adaptation actions of market participants to the current demand needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugała A. 2014: Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 14, nr 2.
 2. Centrum Analitycznego Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, dane niepublikowane dane z lat 2004-2012, Warszawa. Cieślak M. 2005: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 3. Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 559, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Hamulczuk M. 2011: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, Program Wieloletni 2010-2014, nr 10, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2010, 2011, 2012: 2010-2012: GUS, Warszawa.
 6. Rynek owoców i warzyw. 2013: Stan i perspektywy, nr 40 -44, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Stańko S. 2013: Prognozowanie w agrobiznesie, Wyd. SGGW, Warszawa.
 8. Zaremba Ł. 2013: Produkcja owoców z drzew, Sad, nr 4, 56-57.
 9. www.support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/63348/HTML/default/viewer.htm#etsug_x12_sect028.htm
 10. www.faostat.com, dostęp: 16.05.2014.
 11. www.comtrade.un.org, dostęp: 19.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu