BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Globalna grabież ziemi rolniczej postrzegana przez pryzmat ekonomii politycznej
The Global Land Grabbing Seen Through the Prism of Political Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 369-376, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia polityczna, Rolnictwo, Użytkowanie ziemi
Political economy, Agriculture, Land use
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Celem artykułu było zwrócenie uwagi oraz zabranie głosu w dyskusji na temat globalnego procederu zagrabiania ziemi przez rządy i korporacje ponadnarodowe, a także próba wyjaśnienia tego zjawiska z perspektywy ekonomii politycznej. Prowadzona w ramach ekonomii politycznej analiza obcych inwestycji w ziemię rolniczą w słabo rozwiniętych krajach (głównie afrykańskich i południowo-azjatyckich) zazwyczaj przeciwstawia interesy inwestorów współdziałających z rządami lub lokalnymi elitami tych krajów z dotychczasowymi użytkownikami ziemi lub ogólnie wspólnotami lokalnymi. Proces zagrabiania ziemi kreuje zwycięzców i przegranych oraz powiększa nierówności w społeczeństwach wiejskich, wśród których jedna część ubożeje wraz z bogaceniem się drugiej. Rodzi to wiele konfliktów i zagrożeń natury ekonomicznej, społecznej, ekologicznej i politycznej, tak dla poszczególnych krajów, jak dla całego świata. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to draw readers' attention and to take part in the discussion on global land grabbing procederu by governments and multinational corporations, as well as an attempt to explain this phenomenon from the perspective of political economy. This paper deals with questions regarding the global expansion of land acquisitions from the political economy perspective. The political economy of land grabbing by foreign investors in less developed countries (mainly in Africa and South Asia) contrast the interests of foreign investors linked to government officials or local elites against interests of local land users and communities. Global land grab has major consequences for economies, livelihoods and environment in investment host countries. It creates winners and losers and yields greater inequality within rural societies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borras S.M., Franco J.C. 2011: Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role, Transnational Institute, Amsterdam.
 2. Borras S.M., Franco J.C. 2012: Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis, J. Agrar. Change, 12(1), 34-59.
 3. De Montchrestien A. 1615: Traité d'économie politique, Edition Droz, Paris.
 4. De Schutter O. 2011: Forum on Global Land Grabbing: How Not to Think Land Grabbing: Three Critiques of Large-Scale Investments in Farmland, J. Peasant Studies, 38(2), 249-279.
 5. Deininger K., Byerlee D., Lindsay J., Norton A., Selod H., Stickler M. 2011: Rising Global Interest in Farmland. Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? World Bank, Washington D.C.
 6. Dervis K. 2007: Asia Foreign Direct Investment in Africa. Towards a New Era of Cooperation among Developing Countries, United Nations, Nowy York.
 7. Drazen A. 2000: Political Economy in Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton, N.J.
 8. Dwyer M.B. 2013: Building the Politics Machine: Tools for 'Resolving' the Global Land Grab, Development and Change, 44(2), 309-333.
 9. Feiring B. 2013: Indigenous Peoples' Rights to Lands, Territories and Resources, ILC, Rzym.
 10. Galaty J. 2013: Land Grabbing in the Eastern African Rangelands, [w:] A. Catley, J. Scoones, J. Lind, (red.), Pastoralism and Development in Africa: Dynamic Change at the Margins, Routledge, 143-153.
 11. Graham A., Sylvain A., Künnemann R., Monsalve Suárez S. 2011: CSO Monitoring 2009-2010 Advancing African Agriculture: The Impact of Europe's Policies and Practices on African Agriculture and Food Security, Land Grab Study, CSO.
 12. Hall D. 2011: Land Grabs, Land Control, and Southeast Asian Crop Booms, J. Peasant Studies, 38(4), 837-857.
 13. Hallam D. 2009: International Investments in Agricultural Production, [w:] Kugelman M., Levenstein S. (red.), Land grab? The Race for the World's Farmland, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Asia Program, Waszyngton D.C.
 14. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. 2010: The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, Policy Research Working Paper, nr 5430, World Bank, Waszyngton, D.C.
 15. Land Matrix. 2014: The Online Public Database on Land Deals, http://www.landmatrix.org/en/.
 16. Makki F., Geisler Ch. 2011: Development by Dispossession: Land Grabbing as New Enclosures in Contemporary Ethiopia, Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011, University of Sussex.
 17. Mill J.S. 1848: Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy, Longmans, Green and Co., Londyn.
 18. Monitoring Land Transactions. 2014: ILC, www.landcoalition.org/global-initiatives/commercial-pressuresland/monitoring-land-transactions, dostęp kwiecień 2014.
 19. Nelson F., Sulle E., Lekaita E. 2012: Land Grabbing and Political Transformation in Tanzania, Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, Cornell University, Ithaca, NY.
 20. Oxfam. 2012: Our Land, Our Lives. Time out on the Global Land Rush, Oxfam GB, Oxford World Bank. 2014. Worldwide Governance Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators.
 21. Projekt opinii Komisji Rozwoju w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. 2013: Parlament Europejski, nr 2013/2135(INI).
 22. Schneider A.E. 2011: What Shall We Do Without Our Land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia, Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April, University of Sussex.
 23. Smith A. 1776: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Methuen & Co., Londyn.
 24. Tirana Declaration: Securing Land Access for the Poor in Times of Intensified Natural Resources Competition, International Land Coalition. 2011: ILC, http://www.landcoalition.org/about-us/aom2011/tirana-declaration, dostęp kwiecień 2014.
 25. Universal Declaration of Human Rights. 1948: ONZ, UN General Assembly.
 26. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 2007: ONZ, UN General Assembly.
 27. White B., Borras Jr. S.M., Hall R., Scoones I., Wolford W. 2013: The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals, Routledge.
 28. Wilkin J. 2013: Niepokojące tendencje w wykorzystaniu ziemi rolniczej we współczesnej gospodarce światowej, Konwersatorium FDPA pt. Ziemia jako wartość ekonomiczna, kulturowa i sentymentalna, Warszawa, 30.10.2013.
 29. Woodhouse P., Ganho A.S. 2011: Is Water the Hidden Agenda of Agricultural Land Acquisition in Sub-Saharan Africa? LDPI, http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/Watergrabbing - Woodhouse paper.pdf, dostęp maj 2014.
 30. Zawojska A. 2014: Zjawisko zagrabiania ziemi w kontekście praw własności, Prace Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Agrobiznes", w druku.
 31. Zoomer A., Kaag M. 2014: The Global Land Grab as Modern Day Corporate Colonialism, Epoch Times, 21.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu