BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce
Functioning of Social Insurance of Farmers in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 22-28, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia społeczne, System ubezpieczeń społecznych
Agriculture insurance, Social insurance, Social insurance system
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Agricultural Social Insurance Fund
Abstrakt
Celem badań było poznanie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce. W pracy wykorzystano dane wtórne, które stanowiły materiały GUS oraz KRUS dotyczące ubezpieczeń rolników. Z danych wynika, że od 2006 roku liczba ubezpieczonych rolników w KRUS przewyższa liczbę świadczeniobiorców. Wśród głównych wydatków funduszu emerytalno-rentowego (FER) najwyższy odsetek w 2011 roku stanowiły emerytury rolnicze (66,1%) oraz renty rolne (14,6%). Natomiast wśród przychodów FER najwyższy odsetek w 2011 roku stanowiły dotacje z budżetu państwa (91,3%) oraz składki (8,4%). (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to evaluate the social insurance of farmers. The study data were secondary materials of CSO and ASIF concerning insurance for farmers. The data show that since 2006 the number of insured farmers in the Agricultural Social Insurance Fund exceeds the number of beneficiaries. Among the major expenses pension fund, the highest percentage in 2011 accounted for farmers' pensions (66.1%) and agricultural pension (14.6%). However, among the income pension fund, the highest percentage in 2011 accounted for subsidies from the state budget (91.3%) and premium (8.4%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bórawski P. 2013: Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych, Rozprawy i Monografie 185, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 2. Dziubińska-Michalewicz M. 2003: System ubezpieczeń społecznych rolników i proponowane przez Rząd kierunki jego zmian, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych nr 983, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 3. Funkcjonowanie systemu rolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. 2012: NIK, Warszawa.
 4. Kłos B. 2010: Ubezpieczenia społeczne rolników a rozwój obszarów wiejskich, Studia BAS.
 5. Kulawik J., Pawłowska-Tyszko J., Soliwoda M. 2013: Państwo a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie - implikacje dla WPR 2013, [w:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Bułkowska (red.), Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 89-96.
 6. Lipińska I. 2012: Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 8(57), 279-288.
 7. Litwiniuk P., Podstawka M. 2011: Ubezpieczenia wypadków przy pracy rolniczej, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Siedlcach, seria "Administracja i Zarządzanie', 18, 19-30.
 8. Michna W. 2011: Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce w perspektywie 2020 r. w świetle wstępnych wyników Spisu Rolnego 2010 r., Wyd. IERiGŻ-PIB w Warszawie, Warszawa.
 9. Pawłowska-Tyszko J., Podstawka M. 2011a: Istota ubezpieczeń społecznych-aspekty teoretyczne, [w:] J. Pałowska-Tyszko (red.), Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9-15.
 10. Pawłowska-Tyszko J., Podstawka M. 2011b: Organizacja i funkcjonowanie systemu KRUS, [w:] J. Pałowska-Tyszko (red.), Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 40-63.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 2011: GUS, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1991 roku, Dz.U. 2008, nr 50, poz. 291 ze zm.
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249.
 14. Wicka A. 2012: Wspólna polityka rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim, Zesz. Nauk. SGGW, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 51(2), 213-223.
 15. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012. 2013: KRUS, Warszawa.
 16. www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/zestawienie-liczby-swiadczeniobiorcow-krus-i-osob-objetych-ubez pieczeniem-spolecznym-rolnikow-w-latach-1991-2013/, dostęp: 29.05.2014.
 17. www.wskazniki.pl//doc_id=236822&iid=4636, dostęp: 7.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu