BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ outsourcingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa
Impact Outsourcing of Competitiveness of Enterprise
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 29-34, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Outsourcing
Enterprise competitiveness, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie możliwości i zagrożeń wynikających z wykorzystania outsourcingu w procesie kreowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wykorzystanie outsourcingu może wpływać na czynniki, które decydują o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wysoki poziom konkurencyjności powinien zapewnić przedsiębiorstwu zdolność do utrzymywania oraz powiększania udziałów rynkowych i zrównoważonego rozwoju w długim okresie. Polski sektor spożywczy jest konkurencyjny dla pozostałych krajów UE z uwagi na ceny surowców rolnych oraz relatywnie niskie koszty przetwórstwa. Dlatego przedsiębiorstwa spożywcze powinny rozwijać i wzmacniać swój potencjał konkurencyjny, który zapewni im przewagę konkurencyjną. Mogą to realizować za pomocą różnych strategii zarządzania, m.in. za pomocą outsourcingu. (abstrakt oryginalny)

The use of outsourcing can affect the factors that determine the competitiveness of the company. The high level of competitiveness should ensure the company's ability to endure and enlarge the market share and the sustainable development in the long term. Polish food sector is competitive to other EU countries due to agricultural product prices and relatively low processing costs. Therefore, food businesses should develop and strengthen its competitive potential, which will give them a competitive advantage. This can be accomplished using a variety of management strategies, including the outsourcing. The purpose of this article is to present the possibilities and risks arising from the use of outsourcing in the process of creating competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengtsson L., Berggren C. 2008: The integrator's new advantage - The reassessment of outsourcing and production competence in a global telecom firm, Europ. Manag. J., vol. 26, no. 5, 314-324.
 2. Bozarth C., Handfield R.B. 2007: Introduction to Operations and Supply Chain Management, Prentice Hall, New York, NY.
 3. Bustinza O.F., Arias-Aranda D., Gutierrez-Gutierrez L. 2010: Outsourcing, competitive capabilities and performance: an empirical study in service firms, Inter. J. Prod. Econ., vol. 126, no. 2, 276-288.
 4. Dolata M., Hadryjańska B. 2013: Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, Zesz. Nauk. UPH w Siedlcach, seria "Administracja i Zarządzanie", nr 99, 187-199.
 5. Gewald H., Dibbern J. 2009: Risks and benefits of business process outsourcing: A study of transaction services in the German banking industry, Information & Management, vol. 46, no. 4, 249-257.
 6. Jurczak M. 2009: Logistyka własna kontra outsourcing. Inżynieria i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych, http://www.utrzymanieruchu.pl, dostęp: 13.06.2013.
 7. Kłos M. 2009: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wyd. Fachowe, Warszawa, 43-48.
 8. Kociszewski M., Szwacka-Mokrzycka J. 2011: Uwarunkowania rozwoju przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do UE, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(26), 67-77.
 9. Kopczyński T. 2010: Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa, 43-48.
 10. Kotabe M., Mol M.J., Murray J.Y. 2008: Outsourcing, performance, and the role of e-commerce: A dynamic perspective, Industrial Marketing Management, vol. 37, no. 1, 37-45.
 11. Kurdia M.K., Abdul-Tharim A.H., Jaffar N., Azli M.S., Shuib M.N., Ab-Wahid A.M. 2011: Outsourcing in facilities management. A literature review, Procedia Engineering, Vol. 20, 445-457.
 12. Matejun M. 2009: Wpływ outsourcingu na poziom konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 237-248.
 13. Motylewska P., Gościniak P. 2010: Sprawny łańcuch dostaw i dystrybucja na miarę potrzeb klienta, Logistyka, 5, 38.
 14. Orliński B. 2013: Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie i Finanse, 1/2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 229-240.
 15. Quelin B., Duhamel F. 2003: Bringing Together Strategic Outsourcing and Corporate Strategy, Europ. Manag. J., Vol. 21, Issue 5.
 16. Pierścionek Z. 2011: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 17. Raiborn C.A., Butler J.B., Massou M.F. 2009: Outsourcing support functions: Identifying and managing the good, the bad, and the ugly, Business Horizons, vol. 52, no. 4, 347-356.
 18. Schniederjans M.J., Schniederjans D.G. 2005: Outsourcing and insourcing in an international context, M.E. Sharpe, NY.
 19. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń, 18.
 20. Trocki M. 2001: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu