BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Konkurencyjność odnawialnych źródeł energii
The Competitiveness of the Renewable Energy Sources
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 55-61, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Koszty wytwarzania energii, Konkurencja na rynku energetycznym
Renewable energy sources, Costs of energy production, Competition in the energy market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było wykazanie zróżnicowania kształtowania się kosztów wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych. Wykorzystując dane dostępne w literaturze i badania własne wykazano, że na obecnym etapie rozwoju jedynie energia pochodząca z biomasy odpadowej jest w stanie konkurować z energią konwencjonalną. Dotychczasowe tendencje wskazują, że w przyszłości, dzięki postępowi technologicznemu OZE mogą być konkurencyjnie cenowo w porównaniu do źródeł konwencjonalnych. Do tego czasu wymagają wsparcia finansowego, aby nowe technologie można było zastosować w skali zapewniającej ich opłacalność. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to demonstrate the diversity of formation of the costs of electricity, heat and transport fuels. Using the data available in the literature and own research has shown that at the present stage of development, only energy from waste biomass is able to compete with conventional energy. Past trends suggest that in the future, thanks to technological progress RES can be competitively priced compared to conventional sources. Until then require financial support to new technologies can be applied on a scale sufficient to ensure their profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji "Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych". 2013: Praca wykonana na zamówienie Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 2. Bukowski M., Śniegocki A. 2014: Ukryty rachunek za węgiel, Raport Raport Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Warszawa.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
 4. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. 2013: GUS, Warszawa.
 5. Materiały informacyjne firmy Viessmann. 2013.
 6. Morris C., Pehnt M. 2012: Niemiecka transformacja energetyczna, Fundacja H. Bolla.
 7. Morskie farmy wiatrowe mogą dać miliardy polskiej gospodarce. 2013: Raport Ernst & Young, Warszawa.
 8. Paska J. 2010: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 9. Plan przedsięwzięcia pt. Hybrydowy układ technologiczny produkcji etanolu, energii i wyciągów ziołowych. 2010: EKSPERT-SITR Sp. z o.o., Koszalin.
 10. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 7 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Gospodarki.
 11. W 2020 roku nastąpi zrównoważenie wytwarzania energii wiatrowej i konwencjonalnej. 2011: Raport Instytutu Energii Odnawialnej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu