BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zmiany poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Changes in the Level of Innovativeness of Enterprises of the Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 5, s. 62-66, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Przemysł spożywczy, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje
Marketing innovations, Food industry, Enterprise innovation, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja zmian poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w następujących szeregach czasowych: 2008-2010, 2009-2011 i 2010-2012. Do analizy zmian poziomu innowacyjności wykorzystano odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie i innowacyjnych oraz odsetek podmiotów wdrażających innowacje technologiczne (produktowe i procesowe) oraz nietechnologiczne (marketingowe i organizacyjne). Spośród analizowanych działów zdecydowanie bardziej innowacyjne okazały się przedsiębiorstwa produkujące napoje. Odsetek podmiotów wdrażających poszczególne rodzaje innowacji był znacznie wyższy nie tylko w porównaniu do jednostek produkujących artykuły spożywcze, ale i do całego przetwórstwa przemysłowego. Stwierdzono także cykliczność wdrażania innowacji (szczególnie organizacyjnych i marketingowych). Zdecydowanie najwyższy udział innowacji nietechnologicznych odnotowano w dziale produkcja napojów, szczególnie w obszarze innowacji marketingowych. Różnice w stosunku do przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego i produkcji artykułów spożywczych wynosiły nawet 17 p.p. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify changes in the level of innovativeness of the food industry enterprises . The results were compared to the results of the entire manufacturing. The analysis indicates that the enterprises that produce food and beverages, achieved scores higher than the average for the entire manufacturing (particularly in the beverages sector). It was also observed cyclical nature of the implementation of innovation - especially organisational and marketing innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2008: Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Rodzaje innowacji, T. 2, SGGW, Warszawa.
  2. Analiza potrzeb i kierunków wsparcia sektora przetwórstwa, przetwarzania, wprowadzania do obrotu i rozwoju produktów rolnych w Polsce w latach 2014-2020, 2012: Ekspertyza, MRiRW, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Bendyk E. 2010: Kulturowe i społeczne uwarunkowania innowacyjności, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. 2011: GUS, Warszawa.
  5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. 2012: GUS, Warszawa.
  6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2010-2012. 2013: GUS, Warszawa.
  7. Grzybowska B., Juchniewicz M. 2013: Research and Development Activities and Competitiveness of the European Union Member States, International Institute of Social and Economic Sciences, Naples, Italy, 137-158.
  8. Łapiński J. 2010: Źródła pochodzenia innowacji, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjność, PARP, Warszawa.
  9. Schumpeter J. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  10. Szukalski S.M. 2012: Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych, Acta Univ. Lodz. Folia "Oeconomica", 268, 107-123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu