BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Winnicki Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Skandynawii - analiza porównawcza
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2005, z. 54, s. 45-56, rys.,tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Kryzys bankowy, Nadzór zintegrowany
Financial markets, Banking crisis, Integrated supervision
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kraje skandynawskie
Abstrakt
Podsumowując, wprowadzenie systemów zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Norwegii, Danii i Szwecji, pomimo licznych, jednak mało istotnych różnic w ich funkcjonowaniu, z których większość można wręcz nazwać detalami, przyniosło niewątpliwie wiele korzyści. Analizowane kraje zdecydowały się na taki krok, ponieważ chciały uregulować kwestię rozwoju i efektywniejszego nadzoru nad konglomeratami finansowymi (zwłaszcza w zakresie bankowości i ubezpieczeń - bancassurance), które zaczynały odgrywać znaczącą rolę na rynku i których kontrola stawała się coraz trudniejsza. Ponadto omawiane kraje skan-dynawskie wdrożyły koncepcję nadzoru zintegrowanego, ponieważ komunikacja, koordynacja, wymiana informacji i współpraca w poprzednim systemie stawały się coraz bardzej skomplikowane i żmudne. W Danii i Szwecji argumentem za przeprowadzeniem zmian był również przebyty wcześniej kryzys bankowy. We wszystkich krajach jako przesłankę integracji nadzorców podawano także dążenie do wykorzystania efektu synergii oraz korzyści skali, jakie integracja niewątpliwie ze sobą niesie. Dotychczasowe doświadczenia krajów skandynawskich wskazują, że słuszna idea integracji nadzorców nad rynkiem finansowym jest trudna do wdrożenia przede wszystkim w aspekcie organizacyjnym i legislacyjnym. Powyższe aspekty determinowane są natomiast głównie grą interesów dotychczasowych nadzorców, trudnością rezygnacji z partykularnych interesów, na rzecz ogólnego rozwoju rynku finansowego
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mwenda K. K., International developments in the organizational structure of financial services supervision, 20.09.2001.
  2. Mwenda K. K., Mvula J. M., Unified Financial Services Supervision in Latvia, the United Kingdom and Scandinavian Countries, Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 1, marzec 2003.
  3. . Socha J., Nadzór nad rynkami regulowanymi, FORUM - Polski rynek kapita∏owy w Europie XXI wieku (14), Warszawa, 11.06.2001.
  4. Taylor M., Fleming A., Integrated Financial Supervision. Lessons of Scandinavian Experience, opracowanie w "Finance & Development", grudzieƒ 1999
  5. Taylor M., Fleming A., Integrated Financial Supervision. Lessons of Scandinavian Experience, wrzesieƒ 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu